Varsling af cykel/barnevogns indsamling

Der vil i uge 41 blive sat farvet tape på alle cykler og barnevogne i ejendommen.

De cykler/barnevogne, hvorpå der d. 31/10-2016, forsat sidder tape på vil blive fjernet og afleveret til politiet.

Der henstillestil forældre at sortere børns legetøj, og anbringe det brugbart i de indkøbte beholder.

Grillsæsonen er slut. Derfor anmodes beboere om at fjerne grillefterladenskaber.

Indsamlede Effekter lægges i depot og bortskaffes ved årets udløb

HUSK.. Cykelkælderene er kun til cykler og barnevogne

 

Kære ryger

 

rygning

Vi skal ikke blande os i, om du ryger, men …

Men vi vil gerne blande os i, hvor du ryger og gør af skodderne. For der ligger ofte skodder i portene og nedenfor de vinduer, hvor de er kastet ud fra.

Bare du heller ikke ryger på trappeopgangene − heller ikke til fest. Og ryger du ud af dit vindue, så tænk på, at røgen kan genere andre, der har vinduer åbne.

Vis god stil − brug askebægerne i gården eller inde hos dig selv.

En god dag til os alle #4

Lejer du ud

udlejning

Lejer du ud i kortere perioder gennem fx Airbnb skal du huske visse regler

Du må gerne leje ud. Det blev vedtaget på sidste generalforsamling at lave en prøveperiode. Herefter evaluerer vi.

Husk derfor, at:

  • du maksimalt må leje ud i 4 sammenhængende uger — og maksimalt 8 uger på et år
  • du skal lave opslag i opgangen, så dine naboer ved, der er ’fremmede’
  • du skal meddele bestyrelsen, du lejer ud og til hvem.

Læs mere om udlejning på hjemmesiden her

Fristen er desværre udløbet

Beklager den forkerte besked om tilmeldingsfrist.

ingolf

Tilmeldingen til årets sommerfest ER desværre udløbet i går torsdag den 18. august.

Det var altså en beklagelig fejl, at det blev annonceret som værende i dag fredag. På sedlerne i opgangen har det dog også heddet frist torsdag den 18. august.

Fremleje i kortere perioder

Reglerne for fremleje i kortere perioder er nu opdateret på hjemmesiden, og kan ligeledes ses herunder:

Fremleje i kortere perioder (op til 4 uger)

Det blev besluttet på generalforsamlingen i maj 2016, at tillade en prøveperiode hvor Andelshavere i AB Ingolf må fremleje deres andel ud i kortere tidsperioder – også forstået som feriefremlejning.

Prøveperioden løber fra 04. maj 2016 til 01. juni 2018.  

Regelsæt:

  • Andelshaver må maksimalt feriefremleje i fire sammenhængende uger og maksimalt otte uger i alt pr. kalenderår.
  • Fremlejetageren skal overholde foreningens vedtægter samt husorden. Andelshaveren er ansvarlig for at fremlejetageren kender til, og overholder foreningens vedtægter og husorden, ligesom andelshaveren hæfter for eventuelle skader på ejendommen eller lejligheden.
  • Andelshaver skal opsætte information om feriefremlejningen til sine naboer i opgangen.
  • Andelshaver skal meddele fremlejeperioden samt fremlejetagerens navn til bestyrelsen.

Efter prøveperioden evaluerer bestyrelsen forløbet. Beslutning om hvorvidt tiltaget skal eller ikke skal fortsætte tages op på den ordinære generalforsamling i 2018.  Bestyrelsen kan afbryde prøveperioden ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis der skulle opstå uforudsete problemstillinger, som det vil være uhensigtsmæssigt at fortsætte med.