Kloaker i gård

I uge 40 til uge 45, vil kloakkerne i gården blive repareret med opstart mod Leifsgade.

Vigtig: Alle døre i gården bedes holdes lukket, da gravearbejdet evt. vil forstyrre rotterne i kloakrør.

Ladcykler og barnevogne vil få påsat sedler, hvis der bliver behov for flytning af disse.

MED VENLIG HILSEN
Ejendomskontoret
JAN MEINCKE
4036 6335