Ønskebrønden/Byttecentral

Ønskebrønden/byttecentralen er nu klar igen efter først at have fået en tiltrængt oprydning efterfulgt af maling, der har gjort den kønnere at se på. Alt er nu på plads igen, og der er masser af gode sager dernede, bl.a. tøj som ser næsten nyt ud.

Næste step er maling af kuplen udvendig.

Tak til alle de frivillige til opgaverne Ordensmennesket og Maleren.

Ordinær generalforsamling

Året ordinære generalforsamling er veloverstået, og her er en kort opsummering af aftenens begivenheder:

 • Årets Ingolf gik til Birger Hagen for hans bidrag til fællesskabet
 • Bestyrelsens forslag til værdiansættelse blev vedtaget – andelskronen er derfor nu 39,00 kr.
 • Forslag om vedtægtsændring efter ønske fra foreningens bank blev foreløbig vedtaget
 • Forslag om vedtægtsændring vedr. korttidsudlejning (forslag B1) blev foreløbig vedtaget
 • Forslag om vedtægtsændring vedr. udarbejdelse af el-syn og vvs-syn blev ikke vedtaget
 • Forslag om nedsættelse af boligafgift blev ikke vedtaget
 • Vi fik valgt en fuldtallig bestyrelse

Referatet udsendes hurtigst muligt.

Derudover glæder det os, at så mange valgte at sætte et kryds på opgavearket, det betyder, at vi har 19 hjælpende hænder, og med dem kan få løst 13 ud af de 18 opgaver der var på.

Mange tak til alle de fremmødte.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Ekstraordinær generalforsamling

Tak til de mange fremmødte på den ekstraordinære generalforsamling. Til de af jer der ikke kunne deltage, er her en kort opsummering:

 • Vi fik to nye suppleanter ind i bestyrelsen, Henrik og Nana, det er vi rigtig glade for.
 • Forslag A om udskiftning af hoved- og bagdøre blev vedtaget
 • Forslag B om ombygning og udvidelse af vaskeriet blev vedtaget
 • Forslag C og D som omhandlede vedtægtsændringer blev endelig vedtaget

 

Et kig ind i driftgruppen…

I sidste måned mødtes driftgruppen med repræsentanter fra AB Gunløg, som havde efterspurgt erfaringer med terrazzogulv. Det blev et rigtig godt møde over kaffe, hvor driftgruppen fik delt ud af deres erfaringer med vores egen istandsættelse af terrazzogulv i opgangene.

Vi håber det bliver starten på et godt samarbejde, hvor vi på tværs af andelsforeningerne her på Bryggen, kan benytte os af hinandens erfaringer.

Årets ordinære generalforsamling

Tak for en dejlig aften i går, som trods kulinariske og tekniske udfordringer blev afsluttet i god ro og orden ca. kl. 22.

Vi fik bl.a. kåret Årets Ingolf (De grønne fingre), valgt en ny revisor og får 4 nye beboere ind i bestyrelsen. Referatet vil blive sendt ud hurtigst muligt.

Der var høj deltagelse ca. 118 (der var lidt tilgang/afgang undervejs), og det er det næsthøjeste deltagerantal kun toppet i 2007 hvor 126 andele var repræsenteret. Super godt – men der er stadig et stykke til kvalificeret flertal som er 2/3-dele svarende til 179.

Vi afholder første bestyrelsesmøde den 10. maj, hvor vi konstituerer os med næstformand, kasserer og sekretær.

Vi ses i gården, i vaskeriet, på opgangene og til fejringen af vores bygnings 100 års fødselsdag den 14. maj.

Fremleje i kortere perioder

Reglerne for fremleje i kortere perioder er nu opdateret på hjemmesiden, og kan ligeledes ses herunder:

Fremleje i kortere perioder (op til 4 uger)

Det blev besluttet på generalforsamlingen i maj 2016, at tillade en prøveperiode hvor Andelshavere i AB Ingolf må fremleje deres andel ud i kortere tidsperioder – også forstået som feriefremlejning.

Prøveperioden løber fra 04. maj 2016 til 01. juni 2018.  

Regelsæt:

 • Andelshaver må maksimalt feriefremleje i fire sammenhængende uger og maksimalt otte uger i alt pr. kalenderår.
 • Fremlejetageren skal overholde foreningens vedtægter samt husorden. Andelshaveren er ansvarlig for at fremlejetageren kender til, og overholder foreningens vedtægter og husorden, ligesom andelshaveren hæfter for eventuelle skader på ejendommen eller lejligheden.
 • Andelshaver skal opsætte information om feriefremlejningen til sine naboer i opgangen.
 • Andelshaver skal meddele fremlejeperioden samt fremlejetagerens navn til bestyrelsen.

Efter prøveperioden evaluerer bestyrelsen forløbet. Beslutning om hvorvidt tiltaget skal eller ikke skal fortsætte tages op på den ordinære generalforsamling i 2018.  Bestyrelsen kan afbryde prøveperioden ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis der skulle opstå uforudsete problemstillinger, som det vil være uhensigtsmæssigt at fortsætte med.