Infobrev juli 2013

Ordinær Generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling løb af stablen den 18. april 2013. Fremmødet var lidt større end de seneste år, men stadig langt fra at være beslutningsdygtige i forhold til vores vedtægter. Bestyrelsen synes det var en rigtig god aften. Referatet er for længst delt ud, og som det fremgår er der kommet ny forkvinde Karina Antvorskov.

Deltag i Beboerundersøgelse

Beboerundersøgelsen er delt rundt, og vi opfordrer alle til at deltage i undersøgelsen. Det kan I både gøre på papiret og aflevere i bestyrelsens postkasse, men det vil hjælpe os meget, hvis I udfylder den via vores hjemmeside: ingolf.dk/beboer
I deltager i lodtrækningen om 2 x brunch på Café Alma, hvis I besvarer undersøgelsen.

Sommer

Eventudvalget har straks taget teten på at få en sommerfest på programmet, når nu der er ved at være plads i gården igen. Den vil løbe af stablen slut august/start september. Der kommer meget mere info så snart datoen er på plads.

Samtidig med at sommeren er kommet, henviser bestyrelsen til vores husorden og til i øvrigt at tage hensyn til hinanden. Her tænker vi specielt på at høre høj musik for åbne vinduer.

Status på tagprojekt

Tagprojektet nærmer sig en afslutning. Vi begynder alle at kunne se resultatet af renoveringen i gården, og taggruppen er alt i alt godt tilfredse med projektets forløb. De sidste tagsten bliver lagt i denne uge, og de sidste stilladser mod gaden er snart helt væk.

Bestyrelsens gang

I bestyrelsen konstituerede vi os i starten af maj. Som det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet, er den tidligere formand Andreas Jørgensen blevet valgt som næstformand, og formand/næstformand har derfor i år byttet plads i forhold til sidste år. De nye medlemmer i bestyrelsen har allerede ydet en fantastisk indsats, og er i fuld gang med de mange spændende opgaver vi har. I midt juni var en næsten fuldtallig bestyrelse på arbejdsweekend, og det er der kommet nogle gode projekter ud af. Dem vil I høre meget mere til, når de for alvor begynder at tage form.

Med venlig hilsen
Infogruppen / Bestyrelsen

Det er muligt at modtage infobrevet direkte i din indbakke. Tilmeld dig via formularen i højre sidemenu. Husk at udførlige referater fra bestyrelsen kan findes på opslagstavlen i vaskeriet. Har du lyst til at være med i et udvalg eller har idéer til nye tiltag, kan du kontakte bestyrelsen. Desuden hører vi også gerne om forslag til nye fællesarrangementer. Send en mail til bestyrelsen@ingolf.dk, eller læg et brev i bestyrelsens postkasse i porten mod Halfdansgade.

Infobrev april 2013

Status på tagprojekt

På grund af frostvejret, stod facaderenoveringen stille før påske. Vi håber på at vejret snart bliver varmt nok, til at murerne kan gå i gang igen. Indtil videre regner de med, at kunne fortsætte i starten af april. Vi må endnu engang understrege, at man ikke må slukke for varmekanonerne i gården, heller ikke om natten, da tørringen af facaden risikerer at mislykkes og derved skal laves om, og medfører yderligere forsinkelser. Al henvendelse vedrørende tagprojektet skal rettes til byggeleder Leif Olsen (22 43 96 84).

Isolering af kælderlofter udskudt

Af praktiske årsager har foreningen fundet det nødvendigt at udskyde isoleringen af kælderlofterne. Vi beklager, hvis det har medført unødigt besvær i forbindelse med tømning af kælderrum. Kælderrummene skal dog på et senere tidspunkt tømmes under alle omstændigheder, idet vi regner med at fortsætte projektet til sommer.

Møde om husorden – ny dato

Bestyrelsen har været nødsaget til at ændre datoen for mødet angående revideringen af foreningens husorden. Beboermøde kommer til at foregå torsdag den 4. april. Der er blevet omdelt en indkaldelse til alle andelshavere, hvori man også vil kunne læse oplægget – her er datoen ved en fejl skrevet til at være d. 4. marts, men det er april. Vi tager som før skrevet udgangspunkt i et oplæg med fokus på udvalgte temaer. Det endelige resultat vil blive fremlagt til afstemning på den ordinære generalforsamling d. 18. april.

Bestyrelsens gang

Vi arbejder stadig på at gøre hjemmesiden mere funktionel, men har desværre oplevet nogle problemer den sidste måned, hvorfor hjemmesiden har været nede. Hjemmesiden er dog oppe at køre igen nu.

Vi er ved at gøre klar til generalforsamlingen, og har især haft fokus på foreningens budget og regnskab. Generalforsamlingen kommer til at foregå torsdag den 18. april.

Med venlig hilsen
Infogruppen / Bestyrelsen

Det er muligt at modtage infobrevet direkte i din indbakke. Tilmeld dig via formularen i højre sidemenu. Husk at udførlige referater fra bestyrelsen kan findes på opslagstavlen i vaskeriet. Har du lyst til at være med i et udvalg eller har idéer til nye tiltag, kan du kontakte bestyrelsen. Desuden hører vi også gerne om forslag til nye fællesarrangementer. Send en mail til bestyrelsen@ingolf.dk, eller læg et brev i bestyrelsens postkasse i porten mod Halfdansgade.

Infobrev februar 2013


Det er muligt at modtage infobrevet direkte i din indbakke. Tilmeld dig via formularen i højre sidemenu. 

Status på tagprojekt

Der er for nylig sendt infobrev ud fra tagprojektet og vi opfordrer alle til at læse det. Al henvendelse vedrørende tagprojektet skal rettes til byggeleder Leif Olsen (22 43 96 84). Det gælder både status på de enkelte etaper, adgang til container og rydning af loftrum.

Hvis brandalarmen ringer

Ude på opslagstavlerne kan du se, hvad du skal foretage dig, hvis brandalarmen går i gang. Kort fortalt, skal du undersøge om det brænder – både på fortrappen og bagtrappen inkl. kælder og loft. Hvis der er brand, skal du ringe 112 og gøre andre beboere opmærksom på det (f.eks. via dørtelefonen). Hvis det ikke brænder, vil Jan Meincke sammen med brandvæsenet sørge for, at brandalarmen slukkes.

Møde om Husorden

Bestyrelsen har besluttet at revidere foreningens husorden. Der indkaldes i den anledning til beboermøde mandag den 11. marts DATO UDSAT til torsdag d. 4. april, hvor vi gerne vil have så mange input fra jer som muligt. Vi tager udgangspunkt i et udarbejdet oplæg med fokus på udvalgte temaer. Det endelige resultat vil blive fremlagt til afstemning på den ordinære generalforsamling i april. Der vil blive omdelt en indkaldelse til alle andelshavere, hvori man også vil kunne læse oplægget.

Bestyrelsens gang

For tiden arbejder vi bl.a. hårdt på at få hjemmesiden gjort funktionel og opdateret. Vi er også ved at lægge sidste hånd på beboerundersøgelsen, som I vil modtage snarest. Vi opfordrer alle til at deltage – meget gerne med en elektronisk besvarelse. På den ekstraordinære generalforsamling fik vi to ekstra suppleanter, og det har gavnet, så flere ideer har kunnet udføres.

Med venlig hilsen

Infogruppen / Bestyrelsen

Infobrev December 2012

Elektronisk infobrev

Det er nu muligt at modtage infobrevet direkte i din indbakke. Tilmeld dig på ingolf.dk (i højre sidemenu).

Julefest

Datoen for juletræsfesten i gården er i år søndag d. 16. december kl. 14-16. Traditionen tro danservi om juletræet og deler gaver ud til tilmeldte børn. Derudover serverer vi æbleskiver og noget varmt at drikke. Yderligere info finder du på invitationerne, der burde hænge på opslagstavlen i din opgang.Tilmelding foregår på jul@ingolf.dk.

Status på tagprojekt

Vi kan nu alle se resultatet af tagprojektet, herunder renoveringen af facaden ind mod gården, som ser fantastisk flot ud. Tagprojektet skrider frem som planlagt, dog med de forsinkelser pga. råd og skimmel på de første etaper, som vi har beskrevet tidligere. Der er blevet efterspurgt størrelser på pulterrum – de kommer til at være meget variende i størrelsen, mellem 4 og 13 m2. Har du spørgsmål, kan du skrive direkte til taggruppen@ingolf.dk.

Ekstraordinær generalforsamling

Mandag d. 12. november afholdt vi ekstraordinær generalforsamling på Islands Brygge skole. Jesper Schat-Holm fra foreningens bygherrerådgiver Wissenberg kom og svarede på spørgsmål i forbindelse med tagprojektet.

Bestyrelsen fik en tiltrængt tilførelse af to nye suppleanter Maria Dawids og Aksel Karlsson. Bestyrelsen opfordrer alle foreningens beboere til at bidrage til foreningens virke, stort som småt, da foreningen har brug for flere frivillige kræfter, for at få det hele til at køre rundt. Det blev foreløbigt vedtaget at nedlægge den eksterne venteliste, men en endelig vedtagelse afventer den ordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling gav sin godkendelse til, at bestyrelsens gårdudvalg kan fortsætte med at søge om tilskud og yderligere undersøge muligheder for forbedringer af gården.

Afstemning om ændringer af husorden, samt om opsætning af altaner blev udskudt til den ordinære generalforsamling. Har man kommentarer eller tilføjelser til forslaget om ændring af husordenen, kan man skrive til bestyrelsen, så det kan blive indarbejdet i ændringsforslaget til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens gang

Bestyrelsen har brugt det meste af tiden til at forberede sig til den ekstraordinære generalforsamling. Derudover er kælderudvalget og gårdudvalget godt i gang med at se på hvilke muligheder der er for forbedringer af gårdmiljøet og kælderrummene. Infogruppen er i gang med det videre arbejde på den kommende beboerundersøgelse, hvor der også vil blive inddraget nogle af de kommentarer vi modtog under den ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Infogruppen / Bestyrelsen

Husk at udførlige referater fra bestyrelsen kan findes på opslagstavlen i vaskeriet. Vil du have dit eget eksemplar af infobrevet med hjem, kan det hentes i vaskeriet. Har du lyst til at være med i et udvalg eller har idéer til nye tiltag, kan du kontakte bestyrelsen. Desuden hører vi også gerne om forslag til nye fællesarrangementer. Send en mail til bestyrelsen@ingolf.dk, eller læg et brev i bestyrelsens postkasse i porten mod Halfdansgade.

Infobrev – marts/april

Tagprojektet

Som foreningens beboere nok har bemærket, så er tagprojektet og tilhørende vedligeholdelsesarbejder nu for alvor skudt i gang, og stilladser skyder op langs både vej- og gårdfacader på ejendommen, ligesom nogle beboere vil have oplevet at få vinduer renset ned allerede. Tagprojektet udsender snart nyt infobrev hvor de næste skridt i processen med udskiftning af tag og andre arbejder vil blive gennemgået.

Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at gården er at betragte som en byggeplads i den tid tagprojektet står på. Det betyder, at man kraftigt skal overveje, hvad man bruger gården til, fx at lade barnevogne med sovende børn stå i gården. Bestyrelsen skal også henstille til, at børn ikke render rundt på stilladser.

Generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling finder sted d. 2. maj 2012 i Kulturhuset på Bryggen. Indkaldelse til generalforsamling samt tilhørende materiale vil blive udsendt i løbet af uge 16.

Husorden

Bestyrelsen skal kraftigt henstille til, at man ikke smider cigaretskodder ud af vinduet og ned i gården eller ud på vejen. Det burde ikke være nødvendigt at forklare hvorfor, man ikke skal smide endnu tændte cigaretstumper væk på den måde.

Bestyrelsens gang

Bestyrelsen har i marts og april især brugt meget tid på foreningens årsregnskab og øvrige forberedelser til generalforsamlingen. Arbejdet har været omfattende i år og har trukket ud, hvilket er årsag til det sene tidspunkt for årets generalforsamling. Derudover har der været brugt en del tid på tagprojektet i form af kvalitetssikring/implementering af første etape samt information til beboerne.