Brandvarslingsanlæg

Hermed en status på Brandvarslingsanlægget.

Anlægget blev taget ud af drift i forår/sommer 2012 for snart 2 år siden under tagprojektet i forbindelse med rydningen af tagetagen. For at få idriftsat anlægget igen skal der reetableres installationer under taget, samt udføres installationsomlægninger i forbindelse med det kommende isoleringsprojekt i kældrene.

Forholdene omkring det automatiske brandvarslingsanlæg bliver belyst af rådgiverfirmaet Rambøll, i forbindelse med isoleringsprojektet i kældrene, og der bliver indhentet tilbud på arbejder til genopretning af anlægget inden sommerferien. Det betyder at vi forventer en idriftsætning af et nyt og tidssvarende brandvarslingsanlæg i vinteren 2014.

Der er intet lovkrav der pålægger AB Ingolf at installere et brandvarslingsanlæg. Det eksisterende anlæg er ikke tilsluttet brandvæsnet eller andre overvågningscentraler, men tjener udelukkende et formål om akustisk varsling af beboere I tilfælde af røgdetektering på fællesarealer.

Selvom om AB Ingolf har et brandvarslingsanlæg på fællesarealerne, bør man have røgmeldere installeret inde i sin egen bolig. Læs mere hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og Københavns Brandvæsen for information, råd og vejledning.

Driftgruppen

TDC forbindelse

Kære Ingolfer

Dette er blot en orientering om at taggruppen har valgt at nedtage alle TDC kabler på gårdfacaden. Dette er af hensyn til arkitekturen og den fremtidige drift af ejendommen. Der kan derfor være problemer med TDC forbindelsen.

I så fald skal du tage kontakt til dit teleskab  (TDC) og henvise til ejendommens ejendomsinspektør Flemming Ingstrup på telefonnummer: 40428382 for koordinering af teleinstallationer på ejendommens fællesarealer.

Du har også mulighed for at tilmelde dig en internetforbindelse hos Parknet der benytter AB Ingolfs eget kabelnetværk. Såfremt du ikke vil vente på tdc, kan taggruppen hjælpe dig med at forcerer en åbning af dit stik i lejligheden, såfremt du ønsker dette. Taggruppen vil tro du kan få det op at køre med en dags varsel hvis vi rykker på dette nu, og du tilmelder dig på https://parknet.dk/tilmelding/

Succesfuldt rejsegilde

En flot solskins dag med taler, pølser og rundvisning. Det var hvad rejsegildet kunne byde på d. 17. august 2012. Håndværkerne blev hyldet og de involverede parter udtrykte glæde ved samarbejdet. AB Ingolf blev bl.a. rost for at tage initiativ til et rejsegilde, da det ikke var almindeligt hos andre andelsforeninger med et tagprojekt. Taggruppen vil endnu engang takke alle involverede parter for et glimrende samarbejde og et fremskridende projekt.

Tagprojektet – Rejsegilde

Kære Alle Beboere i AB Ingolf

Der afholdes rejsegilde på fredag den. 17. august, kl. 13-15 og alle er velkomne til at deltage.

Der vil blive opstillet en pølsevogn ved porten Halfdansgade 25, hvor der vil være mulighed for at få et par varme pølser og en kold fadøl eller en sodavand.

I forbindelse med rejsegildet vil det være muligt, at komme op og besigtige taget og vinduesrenoveringen på nærmeste hold og få lidt mere at vide om renoveringen fra rådgiverne og hovedentreprenøren.

Vi håber, at rigtigt mange har lyst og mulighed for at deltage og vi glæder os til at ses.

Med Venlig hilsen

Taggruppen, AB Ingolf

Beboerinformation fra CEJ – Opstilling af stillads Bergthorasgade 18 og 20

Der er opsat stillads på facaden i Bergthorasgade nr. 18, tv i forbindelse med reparationsarbejder på den øverste karnapaltan.

Stillads bliver senere opstillet på facaden Bergthorasgade , th., når vi skal fortsætte arbejdet på karnapaltanen i den opgang.

Det forventes at stillads er opstillet på facaden fra uge 6 til uge 9.

I forbindelse med arbejdets udførelse vil der forekomme en del støvgener og jeg vil anbefale, at beboerne holder vinduerne mod gaden lukket i byggeperioden.

Såfremt der er spørgsmål til arbejds udførelse kan undertegnede kontaktes for nærmere information.

Med venlig hilsen

Ejendomsadministrationen

v/Flemming Ingstrup

Ejendomsinspektør

Direkte tlf.nr. 33 70 77 57

Email: fi@cej.dk