El-projektet er afsluttet

El-projektet blev afsluttet i efteråret 2015.

Alle ejendommens elektriske hovedforsyninger til lejlighederne er nu udskiftet, der er således lagt 3x400V+230V til samlige lejligheder. Der er etableret nye eltavleanlæg til fordeling af de elektriske hovedforsyninger i ejendommen.

Alle forældede og udtjente elinstallationer i kældrene er nedtaget og nye er etableret.

Elinstallationer til belysning er reetableret i cykelkældre, samt i enkelte kælderrum til brug for foreningen til opbevaring af gårdmøbler med mere.

Belysning i endnu ikke indrettede kældre, såsom eventuelle fremtidige pulterrum eller udlejningsrum, afventer kælderudvalgets input til bestyrelsens planlægning af de kommende arbejder.

Et nyt brandvarslingssystem er etableret og idriftsat. Der er etableret røgdetektorer med alarmgivere på alle hoved- og bagtrapper.