Indlæg

Dokumenter vinduesvedligehold

De udsendte CEJ-dokumenter om manglende vedligeholdelse af vinduer…

Undskyld

Formuleringen i brevet fra CEJ om maling af vinduer blev desværre…

Brandvarslingsanlæg

/
Hermed en status på Brandvarslingsanlægget. Anlægget blev…

TDC forbindelse

Kære Ingolfer Dette er blot en orientering om at taggruppen…

Brandalarmer

Vi har sat sedler i opgangene vedr. Alle brandalarmer er taget…

Succesfuldt rejsegilde

En flot solskins dag med taler, pølser og rundvisning. Det var…

Tagprojektet – Rejsegilde

Kære Alle Beboere i AB Ingolf Der afholdes rejsegilde på fredag…

Beboerinformation fra CEJ – Opstilling af stillads Bergthorasgade 18 og 20

Der er opsat stillads på facaden i Bergthorasgade nr. 18, tv…