Støj fra tørretumblerne

Vi har endelig fundet en løsning for at dæmpe støjen fra tørretumblerne, arbejdet vil blive udført i uge 38.

Med venlig hilsen

Ejendomskontoret

Jan Meincke – 40 36 63 35