Ekstraordinær generalforsamling

Tak til de mange fremmødte på den ekstraordinære generalforsamling. Til de af jer der ikke kunne deltage, er her en kort opsummering:

  • Vi fik to nye suppleanter ind i bestyrelsen, Henrik og Nana, det er vi rigtig glade for.
  • Forslag A om udskiftning af hoved- og bagdøre blev vedtaget
  • Forslag B om ombygning og udvidelse af vaskeriet blev vedtaget
  • Forslag C og D som omhandlede vedtægtsændringer blev endelig vedtaget

 

Et kig ind i driftgruppen…

I sidste måned mødtes driftgruppen med repræsentanter fra AB Gunløg, som havde efterspurgt erfaringer med terrazzogulv. Det blev et rigtig godt møde over kaffe, hvor driftgruppen fik delt ud af deres erfaringer med vores egen istandsættelse af terrazzogulv i opgangene.

Vi håber det bliver starten på et godt samarbejde, hvor vi på tværs af andelsforeningerne her på Bryggen, kan benytte os af hinandens erfaringer.

Årets ordinære generalforsamling

Tak for en dejlig aften i går, som trods kulinariske og tekniske udfordringer blev afsluttet i god ro og orden ca. kl. 22.

Vi fik bl.a. kåret Årets Ingolf (De grønne fingre), valgt en ny revisor og får 4 nye beboere ind i bestyrelsen. Referatet vil blive sendt ud hurtigst muligt.

Der var høj deltagelse ca. 118 (der var lidt tilgang/afgang undervejs), og det er det næsthøjeste deltagerantal kun toppet i 2007 hvor 126 andele var repræsenteret. Super godt – men der er stadig et stykke til kvalificeret flertal som er 2/3-dele svarende til 179.

Vi afholder første bestyrelsesmøde den 10. maj, hvor vi konstituerer os med næstformand, kasserer og sekretær.

Vi ses i gården, i vaskeriet, på opgangene og til fejringen af vores bygnings 100 års fødselsdag den 14. maj.

Fremleje i kortere perioder

Reglerne for fremleje i kortere perioder er nu opdateret på hjemmesiden, og kan ligeledes ses herunder:

Fremleje i kortere perioder (op til 4 uger)

Det blev besluttet på generalforsamlingen i maj 2016, at tillade en prøveperiode hvor Andelshavere i AB Ingolf må fremleje deres andel ud i kortere tidsperioder – også forstået som feriefremlejning.

Prøveperioden løber fra 04. maj 2016 til 01. juni 2018.  

Regelsæt:

  • Andelshaver må maksimalt feriefremleje i fire sammenhængende uger og maksimalt otte uger i alt pr. kalenderår.
  • Fremlejetageren skal overholde foreningens vedtægter samt husorden. Andelshaveren er ansvarlig for at fremlejetageren kender til, og overholder foreningens vedtægter og husorden, ligesom andelshaveren hæfter for eventuelle skader på ejendommen eller lejligheden.
  • Andelshaver skal opsætte information om feriefremlejningen til sine naboer i opgangen.
  • Andelshaver skal meddele fremlejeperioden samt fremlejetagerens navn til bestyrelsen.

Efter prøveperioden evaluerer bestyrelsen forløbet. Beslutning om hvorvidt tiltaget skal eller ikke skal fortsætte tages op på den ordinære generalforsamling i 2018.  Bestyrelsen kan afbryde prøveperioden ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis der skulle opstå uforudsete problemstillinger, som det vil være uhensigtsmæssigt at fortsætte med.

Nyt bestyrelsesår – vi mangler 1 suppleant

Årets ordinære generalforsamling er afholdt, og der var desværre ikke så mange tilbage, da der skulle vælges en ny bestyrelse.

Vi står derfor og mangler en suppleant.

Generalforsamlingen gav os bemyndigelse til at tage en suppleant ind hvis der efterfølgende var en der meldte sig.

Er du derfor en af dem der ikke kunne deltage eller gik tidligt, og derfor ikke fik chancen for at melde dig som suppleant, så har du chancen nu.

Send en mail til mail@ingolf.dk – vi vil rigtig gerne være fuldtallige til det konstituerende bestyrelsesmøde som finder sted på onsdag den 11. maj 2016 kl. 17.

Generalforsamling hos Parknet

AB Ingolf er medlem af Parknet, og vi er derfor også inviteret til deres generalforsamling som afholdes:

Torsdag den 26. maj 2016 kl. 19

Udover den normale dagsorden er der følgende forslag:

a. Godkendelse af ramme for budget 2016

b. Godkendelse af ramme for budget 2017 Det indstilles, at generalforsamlingen godkender en ramme for budgettet for 2017 på: En vækst i tilslutninger på 4.000 samt et driftsoverskud på 1 mio. kr.

c. Godkendelse af ramme for takster 2017 Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiges til at hæve internettaksten pr. 1. januar 2017 med op til 5 kr. pr. mdr.

d. Godkendelse af ramme for låntagning Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at optage lån til køb af en kontorejendom, der kan benyttes som Parknets domicil.

e. Godkendelse af ramme for bestyrelsesvederlag for 2017 Det indstilles, at der vedtages en ramme for bestyrelseshonoraret i 2017 på kr. 75.000 til formanden samt kr. 50.000 til resten af bestyrelsen.

Bestyrelsen deltager med 1 repræsentant. Hvis pladsen tillader det, kan brugere få lov at deltage (uden krav på stemmeret og taleret).

Hvis i har spørgsmål eller kommentarer i ønsker vi skal tage med, kan i sende dem til bestyrelsen på mail@ingolf.dk. De skal i så fald være formuleret kort, præcist og være generelle. Repræsentanten vurderer om de skal stilles, da der undervejs kan være kommet svar på det.

Ønsker i som bruger at deltage, skal i ligeledes skrive til bestyrelsen, så sender vi forespørgslen videre til Parknet og giver besked om der er plads. Ønsker i at modtage yderligere om forslagene kan i ligeledes skrive til os.