Sus i skørterne

Can-can er en fest. Det er det også i bestyrelsen, når flere hjælpes ad.

Der er en grund til, at mange medlemmer har siddet i bestyrelsen i flere år:
Fordi, det skaber sammenhold og giver indflydelse på og viden om, hvad der sker i foreningen.

I år opfordrer vi dig til at være med.

Dans med!

Overvej seriøst, om det er din tur.
Skriv til mail@ingolf.dk før 1. juni 2021.

Nye stjerner søges

Balletten har solodansere og flotte løft.
Bestyrelsen er et samlet hold, og løfter i flok – og har brug for nye medlemmer. Nu.

Fordi vi ikke havde valg i 2020 pga. corona, er alle på valg i år, og flere ønsker ikke at fortsætte.

Derfor har vi hårdt brug for nye kræfter til både bestyrelsen og som suppleanter. Skriv, hvis du har spørgsmål eller er klar til at løfte.

Dans med!

Overvej seriøst, om det er din tur.
Skriv til mail@ingolf.dk før 1. juni 2021.

Skadedyr

Der er mus i ejendommen. Derfor SKAL yderdøre holdes lukket, og det indskærpes, at det IKKE er tilladt at stille affald på trapperne.

Nu er det bevist:
Køkkenaffald på trapperne har resulteret i mus i ejendommen, og vi har haft skadedyrsbekæmpere ude.

Problemet opstår ofte ved, at bagdøre til gården står åben.
Døre skal til en hver tid være lukkede.

Det indskærpes, at det ikke er tilladt at efterlade affald eller andre genstande på hverken for- eller bagtrapper, i gården eller på fælles loftarealer.

Ovennævnte genstande vil blive fjernet uden varsel, og bortskaffes efter kort tids opbevaring.

Fejl- og mangelliste

Flere måder, du kan aflevere på

Alle skulle nu have modtaget fejl- og mangelliste vedrørende de nye sikkerhedsdøre — enten i postkassen eller på mail.

Du kan aflevere den på følgende måder:

  • Udfylde, scanne og returnere til CEJ
  • Svare ved at skrive en mail til CEJ
  • Udfylde og aflevere i postkassen i porten senest lørdag den 14. november — så afleverer bestyrelsen dem til CEJ

Husk sidste frist for direkte aflevering til CEJ er søndag den 15. november på mail.

Status på dørprojektet – uge 46

Kære beboere i AB Ingolf

I forlængelse af seneste udmelding fra CEJ, vil Bestyrelsen gerne supplere.

Der har generelt været stor uklarhed omkring flere forhold fra Vida Byg, særligt ift. fejl- og mangellister.

Derfor har Bestyrelsen sammen med CEJ udarbejdet en proces, hvor vi forhåbentlig en gang for alle kan få et konkret overblik, så vi kan registrere og afslutte arbejdet. Planen for mangellister og de afsluttende arbejder fremgår af CEJs brev.

Ligeledes har der også været forvirring omkring hvornår og hvor mange nøgler der udleveres. Som det fremgår af CEJs brev får foreningen nøglerne når mangelarbejder er afsluttet. Bestyrelsen arbejder på en plan for aflevering af nøglerne, for at vi er sikre på at alle får de nøgler de skal.

Afslutningsvis vil Bestyrelsen gerne undskylde og beklage den manglende kommunikation om projektet. Projektet er desværre præget af uklarhed, og dette gør det vanskeligt at kommunikere klart ud. Dette kan forståeligt fremstå som manglende handling og lydhørhed for beboernes kvaler. Bestyrelsen og Drift arbejder hårdt sammen med CEJ om at få projektet i mål, og vi vil fremadrettet øge kommunikationen omkring projektet. Så håber vi på forståelse for, at det kan være mere eller mindre konkret.

Vi opfordrer til at alle spørgsmål og kommentarer til selve projektet henvendes til CEJ direkte, da dette sikrer den hurtigste håndtering.

HUSK, at det er vigtigt at udfylde fejl og mangellister og returnere dem til CEJ, også selv om de er “tomme”. Det er vigtigt for styringen af projektet.

Mvh
Bestyrelsen

Ejendomskontor lukket

Indtil videre er der lukket for FYSISK fremmøde.

For at tage fortsatte forholdsregler i Ingolf for at forhindre smittespredning af coronavirus, er ejendomskontoret lukket indtil videre for fysisk fremmøde.

Meincke og hans mænd arbejder fortsat på ejendommen som sædvanligt.

Har du brug for at kontakte ejendomskontoret, kan du ringe til Jan Meincke på telefon 4036 6335 eller på ejendomskontor@ingolf.dk.

Status på sikkerhedsdøre

Arbejdet med udskiftning fortsætter på lavt blus, mens andre arbejder forsinkes

Coronavirus og nedlukning af Danmark påvirker naturligvis også os i Ingolf.

Derfor kører arbejdet med udskiftning af sikkerhedsdøre og efterfølgende arbejde på lavt blus:

  • Døre udskiftes fortsat, men af færre håndværkere
  • Fejl- og mangelgennemgang forsinkes
  • Malerne har stoppet arbejdet
  • Hold stadig øje med din postkasse for at tjekke varsling
  • Hav tålmodighed 🙂