Infobrev april 2013

Status på tagprojekt

På grund af frostvejret, stod facaderenoveringen stille før påske. Vi håber på at vejret snart bliver varmt nok, til at murerne kan gå i gang igen. Indtil videre regner de med, at kunne fortsætte i starten af april. Vi må endnu engang understrege, at man ikke må slukke for varmekanonerne i gården, heller ikke om natten, da tørringen af facaden risikerer at mislykkes og derved skal laves om, og medfører yderligere forsinkelser. Al henvendelse vedrørende tagprojektet skal rettes til byggeleder Leif Olsen (22 43 96 84).

Isolering af kælderlofter udskudt

Af praktiske årsager har foreningen fundet det nødvendigt at udskyde isoleringen af kælderlofterne. Vi beklager, hvis det har medført unødigt besvær i forbindelse med tømning af kælderrum. Kælderrummene skal dog på et senere tidspunkt tømmes under alle omstændigheder, idet vi regner med at fortsætte projektet til sommer.

Møde om husorden – ny dato

Bestyrelsen har været nødsaget til at ændre datoen for mødet angående revideringen af foreningens husorden. Beboermøde kommer til at foregå torsdag den 4. april. Der er blevet omdelt en indkaldelse til alle andelshavere, hvori man også vil kunne læse oplægget – her er datoen ved en fejl skrevet til at være d. 4. marts, men det er april. Vi tager som før skrevet udgangspunkt i et oplæg med fokus på udvalgte temaer. Det endelige resultat vil blive fremlagt til afstemning på den ordinære generalforsamling d. 18. april.

Bestyrelsens gang

Vi arbejder stadig på at gøre hjemmesiden mere funktionel, men har desværre oplevet nogle problemer den sidste måned, hvorfor hjemmesiden har været nede. Hjemmesiden er dog oppe at køre igen nu.

Vi er ved at gøre klar til generalforsamlingen, og har især haft fokus på foreningens budget og regnskab. Generalforsamlingen kommer til at foregå torsdag den 18. april.

Med venlig hilsen
Infogruppen / Bestyrelsen

Det er muligt at modtage infobrevet direkte i din indbakke. Tilmeld dig via formularen i højre sidemenu. Husk at udførlige referater fra bestyrelsen kan findes på opslagstavlen i vaskeriet. Har du lyst til at være med i et udvalg eller har idéer til nye tiltag, kan du kontakte bestyrelsen. Desuden hører vi også gerne om forslag til nye fællesarrangementer. Send en mail til bestyrelsen@ingolf.dk, eller læg et brev i bestyrelsens postkasse i porten mod Halfdansgade.

Infobrev februar 2013


Det er muligt at modtage infobrevet direkte i din indbakke. Tilmeld dig via formularen i højre sidemenu. 

Status på tagprojekt

Der er for nylig sendt infobrev ud fra tagprojektet og vi opfordrer alle til at læse det. Al henvendelse vedrørende tagprojektet skal rettes til byggeleder Leif Olsen (22 43 96 84). Det gælder både status på de enkelte etaper, adgang til container og rydning af loftrum.

Hvis brandalarmen ringer

Ude på opslagstavlerne kan du se, hvad du skal foretage dig, hvis brandalarmen går i gang. Kort fortalt, skal du undersøge om det brænder – både på fortrappen og bagtrappen inkl. kælder og loft. Hvis der er brand, skal du ringe 112 og gøre andre beboere opmærksom på det (f.eks. via dørtelefonen). Hvis det ikke brænder, vil Jan Meincke sammen med brandvæsenet sørge for, at brandalarmen slukkes.

Møde om Husorden

Bestyrelsen har besluttet at revidere foreningens husorden. Der indkaldes i den anledning til beboermøde mandag den 11. marts DATO UDSAT til torsdag d. 4. april, hvor vi gerne vil have så mange input fra jer som muligt. Vi tager udgangspunkt i et udarbejdet oplæg med fokus på udvalgte temaer. Det endelige resultat vil blive fremlagt til afstemning på den ordinære generalforsamling i april. Der vil blive omdelt en indkaldelse til alle andelshavere, hvori man også vil kunne læse oplægget.

Bestyrelsens gang

For tiden arbejder vi bl.a. hårdt på at få hjemmesiden gjort funktionel og opdateret. Vi er også ved at lægge sidste hånd på beboerundersøgelsen, som I vil modtage snarest. Vi opfordrer alle til at deltage – meget gerne med en elektronisk besvarelse. På den ekstraordinære generalforsamling fik vi to ekstra suppleanter, og det har gavnet, så flere ideer har kunnet udføres.

Med venlig hilsen

Infogruppen / Bestyrelsen

Infobrev December 2012

Elektronisk infobrev

Det er nu muligt at modtage infobrevet direkte i din indbakke. Tilmeld dig på ingolf.dk (i højre sidemenu).

Julefest

Datoen for juletræsfesten i gården er i år søndag d. 16. december kl. 14-16. Traditionen tro danservi om juletræet og deler gaver ud til tilmeldte børn. Derudover serverer vi æbleskiver og noget varmt at drikke. Yderligere info finder du på invitationerne, der burde hænge på opslagstavlen i din opgang.Tilmelding foregår på jul@ingolf.dk.

Status på tagprojekt

Vi kan nu alle se resultatet af tagprojektet, herunder renoveringen af facaden ind mod gården, som ser fantastisk flot ud. Tagprojektet skrider frem som planlagt, dog med de forsinkelser pga. råd og skimmel på de første etaper, som vi har beskrevet tidligere. Der er blevet efterspurgt størrelser på pulterrum – de kommer til at være meget variende i størrelsen, mellem 4 og 13 m2. Har du spørgsmål, kan du skrive direkte til taggruppen@ingolf.dk.

Ekstraordinær generalforsamling

Mandag d. 12. november afholdt vi ekstraordinær generalforsamling på Islands Brygge skole. Jesper Schat-Holm fra foreningens bygherrerådgiver Wissenberg kom og svarede på spørgsmål i forbindelse med tagprojektet.

Bestyrelsen fik en tiltrængt tilførelse af to nye suppleanter Maria Dawids og Aksel Karlsson. Bestyrelsen opfordrer alle foreningens beboere til at bidrage til foreningens virke, stort som småt, da foreningen har brug for flere frivillige kræfter, for at få det hele til at køre rundt. Det blev foreløbigt vedtaget at nedlægge den eksterne venteliste, men en endelig vedtagelse afventer den ordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling gav sin godkendelse til, at bestyrelsens gårdudvalg kan fortsætte med at søge om tilskud og yderligere undersøge muligheder for forbedringer af gården.

Afstemning om ændringer af husorden, samt om opsætning af altaner blev udskudt til den ordinære generalforsamling. Har man kommentarer eller tilføjelser til forslaget om ændring af husordenen, kan man skrive til bestyrelsen, så det kan blive indarbejdet i ændringsforslaget til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens gang

Bestyrelsen har brugt det meste af tiden til at forberede sig til den ekstraordinære generalforsamling. Derudover er kælderudvalget og gårdudvalget godt i gang med at se på hvilke muligheder der er for forbedringer af gårdmiljøet og kælderrummene. Infogruppen er i gang med det videre arbejde på den kommende beboerundersøgelse, hvor der også vil blive inddraget nogle af de kommentarer vi modtog under den ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Infogruppen / Bestyrelsen

Husk at udførlige referater fra bestyrelsen kan findes på opslagstavlen i vaskeriet. Vil du have dit eget eksemplar af infobrevet med hjem, kan det hentes i vaskeriet. Har du lyst til at være med i et udvalg eller har idéer til nye tiltag, kan du kontakte bestyrelsen. Desuden hører vi også gerne om forslag til nye fællesarrangementer. Send en mail til bestyrelsen@ingolf.dk, eller læg et brev i bestyrelsens postkasse i porten mod Halfdansgade.

Spørgsmål og svar vedr. vaskeriet

Svar på spørgsmål vedr. vaskeriet

Via en underskrift indsamling i vaskeriet, er vi blevet gjort opmærksom på følgende oplysninger fra beboerne, som vi herigennem vil gøre rede for.

Spørgsmål 1: Tøjet ser ikke ud til at blive vasket i andet end vand.

Svar: Vi har i dag prøvekørt 3 vilkårlige maskiner uden tøj, og i alle kørsler blev der

tilført sæbe.

Spørgsmål 2: Tøjet lugter ikke friskt eller rent.

Svar: Sæbe og skyllemiddels produkterne i vaskeriet er ikke tilsat parfume, derfor bliver

lugten neutral. Man udelukker en del allergikere, såfremt man vælger vaskemidler med

parfume i.

Spørgsmål 3: Tøjet bliver ikke vasket rent.

Svar: Når der er mange forskellige brugere af et vaskeri, kan det ikke undgås at

kravene vil variere voldsomt, set i forhold til om man er en børnefamilie, enlig

osv. Dog vil vi gøre opmærksom på, at det er muligt at benytte forskellige tilvalg,

såsom vask af meget snavset tøj, let snavset, forvask samt andet, det er samtidig

svært at vide hvad det er for pletter som ikke går væk, og derfor kræver en anden

form for forbehandling, dette kan sagtens vise sig at være tilfældet, også selv

om man har egen vaskemaskine og et frit valg af produkter.

Slutteligt er det vigtigt at understrege, at foreningen sikrer at doseringsanlægget

samt vaske- og tørretumblere serviceres efter kontraktforskrifter.

 

Vask og tilvalg

Display er mørkt. Aktiver ved tryk på knap samt drej knappen for valg af grader. Tryk

ved ønskede grader og vælg derefter tilvalg, drej på knappen og de forskellige valgmulig-

her vises i displayet. Tryk på knap ud for ønskede, og tryk igen for start på vasken.

 

Venlig hilsen

Ejendomskontoret

Beboerinformation fra CEJ – Opstilling af stillads Bergthorasgade 18 og 20

Der er opsat stillads på facaden i Bergthorasgade nr. 18, tv i forbindelse med reparationsarbejder på den øverste karnapaltan.

Stillads bliver senere opstillet på facaden Bergthorasgade , th., når vi skal fortsætte arbejdet på karnapaltanen i den opgang.

Det forventes at stillads er opstillet på facaden fra uge 6 til uge 9.

I forbindelse med arbejdets udførelse vil der forekomme en del støvgener og jeg vil anbefale, at beboerne holder vinduerne mod gaden lukket i byggeperioden.

Såfremt der er spørgsmål til arbejds udførelse kan undertegnede kontaktes for nærmere information.

Med venlig hilsen

Ejendomsadministrationen

v/Flemming Ingstrup

Ejendomsinspektør

Direkte tlf.nr. 33 70 77 57

Email: fi@cej.dk