Varsling af cykel/barnevogns indsamling

Der vil i uge 41 blive sat farvet tape på alle cykler og barnevogne i ejendommen.

De cykler/barnevogne, hvorpå der d. 31/10-2016, forsat sidder tape på vil blive fjernet og afleveret til politiet.

Der henstillestil forældre at sortere børns legetøj, og anbringe det brugbart i de indkøbte beholder.

Grillsæsonen er slut. Derfor anmodes beboere om at fjerne grillefterladenskaber.

Indsamlede Effekter lægges i depot og bortskaffes ved årets udløb

HUSK.. Cykelkælderene er kun til cykler og barnevogne

 

Cykelindsamling

CYKELINDSAMLING i AB INGOLF

DET ER BLEVET TID TIL, AT RYDDE OP I CYKLER OG BARNEVOGNE ETC.

I LØBET AF UGE 23, VIL HJULENE PÅ OVENNÆVNTE EFFEKTER BLIVE PÅSAT EN TAPE.

DE EFFEKTER DER EFTER UGE 27 IKKE HAR FÅET FJERNET TAPEN, VIL UMIDDELBART HEREFTER BLIVE FJERNET.

MED VENLIG HILSEN
Ejendomskontoret

JAN MEINCKE 40366335

NB. HUSK DET IKKE ER TILLADT, AT HENSÆTTE EFFEKTER AF NOGEN ART PÅ HOVED- ELLER BAGTRAPPE SAMT FÆLLESAREALER