Hjælp til indretning af ønskebrønd

Ombygningen af skraldeskuret/pavillonen i midten af gården er ved at være færdig. Den skal derfor indrettes til brug som ønskebrønd/genbrugscentral.

Skuret er blevet inddelt i to halvdele, og den halvdel, der skal benyttes til genbrug, skal indrettes. Det er den halvdel, der vender væk fra porten.

Der skal gøres plads til bøger, tøj og sko, lamper, spil og legetøj, kander og fade, og alt det andet, vi gerne vil give videre til genbrug.

Vi har derfor brug for følgende:

  • Frivillige, der vil hjælpe med indretning og skiltning
  • Genbrug, der kan bruges til indretningen.
    Det kan være hylder, kurve, bøjler o.lign.

Kom og vær med til indretningen – skriv til bestyrelsen på mail@ingolf.dk, at du vil deltage, så skriver vi ud og finder sammen en dato, hvor vi kan mødes.

Status på arbejdet i kældrene

Projektet om fremtidig anvendelse af kælderen er i fuld gang og her får du nyt om arbejdet.

Siden generalforsamlingen i april sidste år har vi, i kælderudvalget, været i gang med at føre projektet ud i livet. Projektet gennemføres i to dele, som kører sideløbende, henholdsvis etablering af personlige depotrum og parkeringsløsninger til cykler, ladcykler og barnevogne inklusiv nye ramper.
Udover at have afholdt en række møder for at udfolde de to delprojekter yderligere har vi gennemført et udbud på en totalrådgiver og fået lavet præcise opmålinger af de kælderrum, som projektet omfatter.

Depotrum
Vi har indgået aftale med TROAX om etablering af personlige depotrum. Det er samme type trådbure, som blev opsat på loftrummene, men i en bedre kvalitet.

For at teste kvalitet og optimal ruminddeling er der blevet lavet en prøvekælder under Bergthorasgade 30, hvor fire depotrum er opsat. Vi har modtaget tegninger på de resterende kælderrum til godkendelse og er ved at planlægge montering af resten af depotrummene.
Før TROAX kan opsætte depotrum i de øvrige kælderrum, er der dog en række andre håndværkerarbejder, som skal færdiggøres. De gamle telefonkabler skal fjernes, en række faldstammer skal omlægges, og så skal der installeres lys i alle rum.

Vi forventer, at depotrummene kan tages i brug til efteråret.

Parkering
I forhold til at få tegnet og etableret nye ramper og indrette rum til parkering har vi indgået aftale med AI A/S, som totalrådgiver. AI huser både arkitekter og ingeniører og vi har et rigtig godt samarbejde med deres projektleder Steen, som har 30 års erfaring som arkitekt på lignende projekter i andelsboligforeninger.

Der er udarbejdet en projektplan og vi er i gang med første del, som indeholder udarbejdelse af skitseforslag til løsninger og tegninger af både ramper og indretning. Hvis alt går som forventet starter ombygningen til efteråret og forventes færdig i år.

Vi vil fremlægge tegninger af ramper og parkeringsløsninger og give en ny status på det samlede projekt på den kommende generalforsamling den 25. april.

Hvis du har input, lyst til at være med eller spørgsmål til projektet, er du velkommen til at skrive på basement@ingolf.dk

Kælderudvalget

Rydning af kælderrum

Vi har i Bestyrelsen valgt at komme med en udmelding angående den seneste rydning af kælderrum. Der er meget naturligt, i forbindelse med at fristen for rydning er kommet nærmere, kommet flere reaktioner og kommentarer herom. Der er samtidig også kommet mange nye beboere til.

Vi vil i Bestyrelsen gerne slå fast, at det ikke er nogen nyhed at kælderrummene skulle ryddes. Der blev informeret om det så tidligt som i 2013 i diverse infobreve og opslag på hjemmesiden og senest i et meget konkret opslag på hjemmesiden fra september 2014. Der er sideløbende informeret med opslag i opgangene.

Der er for længe siden tildelt loftrum til alle beboere (der er 3 beboere som først har fået tildelt for nyligt, og det er bestyrelsen selvfølgelig opmærksom på).

I forbindelse med tagprojektet blev det besluttet, at der skulle indrettes loftrum til alle beboere. Vi har et større projekt i gang, hvor det er nødvendigt at få ryddet alle kælderrum.

Den ene årsag er isolering af alle kælderlofte. Det har i mange år været ønsket af Generalforsamlingen, at kælderloftene skal isoleres. Da arbejdet begyndte blev vi dog opmærksomme på, at vi havde en opgave med at få lovliggjort vores elinstallationer i kældrene. For at bruge vores ressourcer bedst blev det derfor besluttet, at slå de to opgaver sammen.

Der er ikke truffet beslutning om hvad vores kælderrum skal bruges til fremadrettet. Der er et kælderudvalg, som i samarbejde med driftgruppen og gårdudvalget vil se på dette, så snart vi er færdige med isolering og el i kældrene.

Vi har allerede en masse input fra både tidligere beboerundersøgelser og senest fra workshop om gården. Det vil alt sammen blive medtaget i det videre arbejde, hvorefter der skal træffes beslutning om, hvad der skal ske.

Har du en mening om hvad vores kældre skal bruges til, så skriv til bestyrelsen og deltag i enten kælderudvalget, driftgruppen og/eller gårdudvalget.

Venlig hilsen

Bestyrelsen /Karina

Workshop

gaard1

Tema: Gårdens praktiske behov

Så er det nu, du skal komme med dine ønsker til, hvad vores nye kommende gård skal indeholde.

Skal vi have skraldesug, cykler og scene eller skal det være bænke, billard og barnevogne?

Mød op hos White arkitekter i Njalsgade 21
onsdag 13. august kl. 19-21

Tilmeldingsfrist søndag 10. august på
bestyrelsen@ingolf.dk