Kig på cirklen

GF2014_Hypnose_Ingolf

Du slapper af. Du får ny energi.

Du føler, at tv, børn og dagligdag kan træde
i baggrunden for én enkelt aften. Du er lykkelig.

Du mærker, at du får indflydelse på de beslutninger,
der tages i vores andelsforening, og kommer til

Generalforsamling
tirsdag den 29. april

Ekstraordinær Generalforsamling – 12. november 2012

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær Generalforsamling mandag den 12. november 2012. Der vil meget snart blive sendt indkaldelse ud.

Dagsordenen vil indeholde flere punkter, bl.a. en indstilling fra Gårdudvalget, forslag til en ny husorden og forslag til vedtægtsændring. Der følger mere information i indkaldelsen.

Sæt kryds i kalenderen.

Vel mødt

Bestyrelsen

Årets generalforsamling

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Ingolf, som afholdes

onsdag den 2. maj 2012 kl. 18:30

i Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S. Der er spisning fra kl. 17:30.

Indkaldelse, dagsorden, bestyrelsens beretningm årsrapport for 2011 og forslag til budget for 2012 samt vedligeholdelsesplan er omdelt til alle andelshavere.

Vel mødt!