Rydning af kælderrum

Vi har i Bestyrelsen valgt at komme med en udmelding angående den seneste rydning af kælderrum. Der er meget naturligt, i forbindelse med at fristen for rydning er kommet nærmere, kommet flere reaktioner og kommentarer herom. Der er samtidig også kommet mange nye beboere til.

Vi vil i Bestyrelsen gerne slå fast, at det ikke er nogen nyhed at kælderrummene skulle ryddes. Der blev informeret om det så tidligt som i 2013 i diverse infobreve og opslag på hjemmesiden og senest i et meget konkret opslag på hjemmesiden fra september 2014. Der er sideløbende informeret med opslag i opgangene.

Der er for længe siden tildelt loftrum til alle beboere (der er 3 beboere som først har fået tildelt for nyligt, og det er bestyrelsen selvfølgelig opmærksom på).

I forbindelse med tagprojektet blev det besluttet, at der skulle indrettes loftrum til alle beboere. Vi har et større projekt i gang, hvor det er nødvendigt at få ryddet alle kælderrum.

Den ene årsag er isolering af alle kælderlofte. Det har i mange år været ønsket af Generalforsamlingen, at kælderloftene skal isoleres. Da arbejdet begyndte blev vi dog opmærksomme på, at vi havde en opgave med at få lovliggjort vores elinstallationer i kældrene. For at bruge vores ressourcer bedst blev det derfor besluttet, at slå de to opgaver sammen.

Der er ikke truffet beslutning om hvad vores kælderrum skal bruges til fremadrettet. Der er et kælderudvalg, som i samarbejde med driftgruppen og gårdudvalget vil se på dette, så snart vi er færdige med isolering og el i kældrene.

Vi har allerede en masse input fra både tidligere beboerundersøgelser og senest fra workshop om gården. Det vil alt sammen blive medtaget i det videre arbejde, hvorefter der skal træffes beslutning om, hvad der skal ske.

Har du en mening om hvad vores kældre skal bruges til, så skriv til bestyrelsen og deltag i enten kælderudvalget, driftgruppen og/eller gårdudvalget.

Venlig hilsen

Bestyrelsen /Karina

Isoleringsprojekt i kældrene

Hermed en status på kommende isolering af etageadskillelse mellem kælder og stueetage.

Rådgiverfirmaet Rambøll er gået i gang med registrering af alle installationer i kældrene, som en del af den forudgående planlægning af arbejderne.

Projektet forventes udbudt inden sommerferien, hvor efter de indkommende tilbud skal evalueres, og en aftale indgås omkring udførsel. Det forventes at arbejder i gangsættes i august/september.

Under projektperioden vil registrerede installationer bliver delvis omlagt for at sikre optimal isolering mod lejlighederne i stueetagen. Pulterrum af træ bliver fjernet af selv-samme grund, og for at mindske risiko for svampeskader. Der informeres yderligere om de kommende arbejder, når det præcise omfang kendes.

Driftgruppen