Skybrud

Skybrud

Der har været skybrud i nat, og en stor del af kældrene er vandskadet. Vandet er hovedsageligt kommet ind via kloakken.

Ejendomskontoret arbejder på at bringe forholdene i orden. Beboere der stadig har effekter i kælderen, og endnu ikke er flyttet til de nye pulterrum under taget, anbefaler vi at flytte i forbindelse med oprydningen.

Sidder du tilbage med spørgsmål, så kontakt ejendomskontoret i morgen mandag. Der er opslag på vej ud på opgangene, så mere information følger.

Sæson for skybrud

Vi skal igen gøre alle beboere opmærksomme på, at vi går sommeren i møde, med øget risiko for skybrud til følge. Vi skal derfor appellere til at alle altan-ejere sikre sig, at der er frit tilgængeligt omkring afløbet på deres altaner, og at det ikke er stoppet til. Ved tilstopning af dit altanafløb risikerer din underbo at få vandskader. Vi beder samtidig beboerne om at være med til at sikre at vinduerne på såvel hoved- som bagtrapper bliver lukket, ved kraftigt regn.

Ved spørgsmål, kan du som altid kontakte Jan Meincke på tlf. 40 36 63 35 eller på ejendomskontorets mail: ejendomskontor@ingolf.dk