Dokumenter

Bestyrelsesmøder, referater
Energimærkninger
Generalforsamlingsreferat, Regnskab & Budget
Husorden
Vedligeholdelsesplan
Vedtægter
Tegninger


Bestyrelsesmøder, referater

Der kan være dele af referatet der er redigeret til offentlig visning. Her er tale om personfølsomme oplysninger eller interne drøftelser i bestyrelsen.

2017/2018

  • Maj
  • Juni
  • Juli (intet møde)
  • August
  • September
  • Oktober

2016/2017

Konstituerende bestyrelsesmøde 18. maj 2016 Offentligt referat

Top


Energimærkning

Ejendommens energimærkning viser ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter, samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Energimærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse.

Energimærkningen er gældende i 10 år ad gangen fra udstedelsesdatoen.

Energimærkning 2017-2027

Top


Generalforsamlingsreferat,
Regnskab & Budget

Generalforsamlingen er i følge vedtægterne AB Ingolfs højeste myndighed. Under dette afsnit kan du hente referater af afholdte generalforsamlinger i foreningen.

Ordinær GF (referat)
Ekstraordinær GF (referat)
Regnskab & Budget
OGF (apr.2018) EGF (maj.2018) RegnskabBudget (2018)
OGF (apr.2017) EGF (nov.2017) RB (2017)
OGF (maj.2016)  – – – RB (2016)
OGF (apr.2015)  – – – RB (2015)
OGF (apr.2014) EGF (nov.2014) RB (2014)
OGF (apr.2013) – – – – – –
OGF (maj.2012) EGF (nov.2012) RB (2012)
OGF (mar.2011) – – – RB (2011)
OGF (apr.2010) EGF (maj.2010) RB (2010)
– – – EGF (okt.2010) – – –
OGF (mar.2009) – – – RB (2009)
OGF (maj.2008) EGF (nov.2008) RB (2008)
OGF (apr.2007) EGF (nov. 2007) RB (2007)
OGF (apr.2006) – – – RB (2006)
OGF (apr.2005) EGF (maj.2005) RB (2005)
OGF (apr.2004) – – – RB (2004)
OGF (apr.2003) EGF (aug.2003) RB (2003)
OGF (apr.2002) – – – RB (2002)
OGF (apr.2001) EGF (maj.2001) RB (2001)
OGF (apr.2000) EGF (maj.2000) RB (2000)
OGF (apr.1999) EGF (aug.1999) RB (1999)
OGF (apr.1998) – – – RB (1998)
OGF (apr.1997) – – – RB (1997)
OGF (apr.1996) – – – RB (1996)
OGF (apr.1995) – – – RB (1995)

Top


Husorden

AB Ingolf husorden (revideret 29. april 2015)

Top


Vedligeholdelsesplan

15-års vedligeholdelsesplan (rev. 2018)

Top


Vedtægter

AB Ingolf vedtægter (rev. 23-05-2018)

Top


Tegninger

PDF

Top