Infobrev juli 2013

Ordinær Generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling løb af stablen den 18. april 2013. Fremmødet var lidt større end de seneste år, men stadig langt fra at være beslutningsdygtige i forhold til vores vedtægter. Bestyrelsen synes det var en rigtig god aften. Referatet er for længst delt ud, og som det fremgår er der kommet ny forkvinde Karina Antvorskov.

Deltag i Beboerundersøgelse

Beboerundersøgelsen er delt rundt, og vi opfordrer alle til at deltage i undersøgelsen. Det kan I både gøre på papiret og aflevere i bestyrelsens postkasse, men det vil hjælpe os meget, hvis I udfylder den via vores hjemmeside: ingolf.dk/beboer
I deltager i lodtrækningen om 2 x brunch på Café Alma, hvis I besvarer undersøgelsen.

Sommer

Eventudvalget har straks taget teten på at få en sommerfest på programmet, når nu der er ved at være plads i gården igen. Den vil løbe af stablen slut august/start september. Der kommer meget mere info så snart datoen er på plads.

Samtidig med at sommeren er kommet, henviser bestyrelsen til vores husorden og til i øvrigt at tage hensyn til hinanden. Her tænker vi specielt på at høre høj musik for åbne vinduer.

Status på tagprojekt

Tagprojektet nærmer sig en afslutning. Vi begynder alle at kunne se resultatet af renoveringen i gården, og taggruppen er alt i alt godt tilfredse med projektets forløb. De sidste tagsten bliver lagt i denne uge, og de sidste stilladser mod gaden er snart helt væk.

Bestyrelsens gang

I bestyrelsen konstituerede vi os i starten af maj. Som det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet, er den tidligere formand Andreas Jørgensen blevet valgt som næstformand, og formand/næstformand har derfor i år byttet plads i forhold til sidste år. De nye medlemmer i bestyrelsen har allerede ydet en fantastisk indsats, og er i fuld gang med de mange spændende opgaver vi har. I midt juni var en næsten fuldtallig bestyrelse på arbejdsweekend, og det er der kommet nogle gode projekter ud af. Dem vil I høre meget mere til, når de for alvor begynder at tage form.

Med venlig hilsen
Infogruppen / Bestyrelsen

Det er muligt at modtage infobrevet direkte i din indbakke. Tilmeld dig via formularen i højre sidemenu. Husk at udførlige referater fra bestyrelsen kan findes på opslagstavlen i vaskeriet. Har du lyst til at være med i et udvalg eller har idéer til nye tiltag, kan du kontakte bestyrelsen. Desuden hører vi også gerne om forslag til nye fællesarrangementer. Send en mail til bestyrelsen@ingolf.dk, eller læg et brev i bestyrelsens postkasse i porten mod Halfdansgade.

TDC forbindelse

Kære Ingolfer

Dette er blot en orientering om at taggruppen har valgt at nedtage alle TDC kabler på gårdfacaden. Dette er af hensyn til arkitekturen og den fremtidige drift af ejendommen. Der kan derfor være problemer med TDC forbindelsen.

I så fald skal du tage kontakt til dit teleskab  (TDC) og henvise til ejendommens ejendomsinspektør Flemming Ingstrup på telefonnummer: 40428382 for koordinering af teleinstallationer på ejendommens fællesarealer.

Du har også mulighed for at tilmelde dig en internetforbindelse hos Parknet der benytter AB Ingolfs eget kabelnetværk. Såfremt du ikke vil vente på tdc, kan taggruppen hjælpe dig med at forcerer en åbning af dit stik i lejligheden, såfremt du ønsker dette. Taggruppen vil tro du kan få det op at køre med en dags varsel hvis vi rykker på dette nu, og du tilmelder dig på https://parknet.dk/tilmelding/

Bestyrelsesmødereferat

Så er referatet fra bestyrelsesmødet 12. juni 2013 klar på siden. Der er godt gang i alle udvalgene, specielt kan nævnes eventudvalget og beboerundersøgelsen. Du finder referatet under dokumenter.

Næste bestyrelsesmødet blev afholdt her til aften og referatet kommer snarest muligt.

Konstituerende bestyrelsesmøde

Efter en veloverstået generalforsamling har den nye bestyrelsen nu holdt det første bestyrelsesmøde den 8.maj 2013, og er nu konstitueret med en næstformand – tidligere formand – Andreas Jørgensen.

De forskellige udvalg blev gennemgået og medlemmerne i udvalgene er nu klar til at gå i gang. Nyt fra udvalgene er bl.a., at Gårdudvalget og Kælderudvalget er blevet slået sammen, da de har mange fællesnævnere i det arbejde der er på trapperne. Posten som ansvarlig for eventudvalget har længe stået tom, men er nu besat af Lisbeth som er klar til få gang i arrangementerne.

Referat fra bestyrelsesmødet vil snarest kunne findes her på hjemmesiden og i vaskeriet.