Brandveje

Alle for- og bagtrapper samt loftsgange er flugtveje.

I henhold til brandvedtægter og husorden er det ikke tilladt at benytte fællesarealer på trapper, i kældre og på lofter til henstilling og opbevaring af personlige ejendele, såsom fodtøj, møbler, barnevogne, cykler, byggeaffald samt dagrenovation m.v.

Det er heller ikke tilladt at hænge stiger, støvsuger, hylder mm. på for- og bagtrapper samt andre fælles arealer.

Udover at det kan skabe farlige situationer i tilfælde af brand, får foreningen en bøde, hvis brandmyndighederne konstaterer ting på trapperne.

Varslingsanlæg (brand)

Foreningens nuværende brandvarslingsanlæg blev idriftsat juli 2015. Der er installeret en centralenhed i fjernvarmecentralen i Halfdansgade 25, og denne sørger for overvågning og alarmering af ejendommens 56 trappeopgange, loftsgange og kælderrum.

Hver opgang har installeret røgdetektorer med indbyggede akustiske alarmgivere. Disse er placeret på hovedtrappe (2 stk), bagtrappe (2 stk), kælder (1 stk) og loftrum (1 stk).

I tilfælde af røgdetektering går den akustiske alarm i gang (på trapper ved opgang). I tilfælde af alarm gives automatisk besked til ejendomskontorets vagttelefon.

Bemærk! Du kan minimere fejlalarmer ved at undlade følgende:

  • Rygning på trapper, loft eller kælderrum
  • Støvende arbejde på trapper, loft eller kælderrum
  • Udluftning fra køkken til bagtrappe ved madlavning

Når alarmen lyder

Ejendomskontoret får automatisk besked via sms, når alarmen lyder. Der kan gå lidt tid, før personale ankommer til ejendommen og undersøger situationen.

  1. Undersøg straks, om det brænder. Lad være med at gøre ingenting!
  2. Hvis det brænder: RING 1-1-2 (alarmen går ikke til brandvæsenet)
  3. Underret andre ved at banke på og forlad ejendommen
  4. Hvis det ikke brænder: Sørg for, at Meincke er underrettet

Hvis du ved, hvorfor alarmen er gået i gang, eller selv måtte være skyld i at have aktiveret alarmen ved en fejl, så ring til ejendomskontorets vagttelefon 40 36 63 35, og informer gerne andre via Facebook.

Husk lige