AB Ingolfs vedtægt

Vedtægten er den overordnede ramme for, hvordan Andelsboligforeningen Ingolf fungerer.

Som andelshaver er du medlem af foreningen, og udgør dermed generalforsamlingen.
Generalforsamlingen bestemmer hvilke regler, som gælder for foreningen – inklusiv husorden.

Vedtægten indeholder fx regler for køb og salg, generalforsamling, afstemninger, eksklusion, fremleje og samlivsophævelse.

Ændringsforslag til vedtægten bedes sendt til bestyrelsen i god tid inden en generalforsamling – og inden for sidste frist, som varsles i indkaldelsen til generalforsamlingen.

AB Ingolfs vedtægt kan downloades her.

Senest revideret

22. april 2022

Forsiden af vedtægten