Under rørprojektet i 2005-2008 blev der installeret fjernaflæste afregningsmålere på både vand og varme i boligerne og på ejendommens fællesinstallationer. I 2016 blev alle vand- og varmemålere udskiftet, da vi overgik til ny leverandør.

Foreningen holder selv løbende øje med det det overordnede energiforbrug via opsamling og evaluering af data.

Energimærkning

Ejendommens energimærkning viser ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Energimærkningen er lovpligtig.

Energimærkningen er gældende i 10 år ad gangen fra udstedelsesdatoen.

Energimærkning 2017-2027

Foreningen har ført driftsjournal og målt på det aktuelle energiforbrug for ejendommen, og har foretaget en ny beregning af energimærket, da foreningens energiforbrug er mindre end det tidligere beregnede. Det er med denne nye beregning lykkedes at løfte energimærket fra det tidligere D op til et C i stedet.

Information om målere

Foreningens lejligheder og faciliteter har forbrugsafregnede målere for el, vand og varme. Forbrug af el afregnes direkte mellem den enkelte beboer og det valgte forsyningselskab.

Alle vand- og varmemålere er godkendte afregningsmålere, som opfylder lovgivning på området, og er godkendte af Den danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK). Vand- og varmemålere afregnes via boligafgiften af foreningens administrator.

Dit årsforbrug opgøres én gang årligt i november via onlinesystemet. Bemærk, at det altid er den aktuelle målerstand, på den fysiske måler, der er gældende ved eventuel tvivl om forbruget.

Det er dit ansvar at kontrollere dine onlineaflæsninger versus aktuel målerstand på dine fysiske målere. Ved fraflytning fra ejendommen vil det altid være de aktuelle målerstande på de fysiske målere, der aflæses og slutafregnes. Læs mere om adgang til onlinesystemet længere nede under afsnittet Følg selv med. Afviger onlinesystemets registrerede målerstand på vandforbruget med mere end 1 m3, sammenlignet med den fysiske målers målerstand, skal du tage kontakt til ejendomskontoret for at få det rettet.

Mangler du information om ejendommens vand- og varmeanlæg, kan du finde oplysningerne i ejendommens kontrolmanual som kan gennemses på ejendomskontoret.

Vandmålere

Hovedparten af alle vandmålere er placeret på bagtrapperne. Lejlighederne Isafjordsgade 13 har alle deres vandmålere placeret i lejlighederne, og enkelte stuelejligheder har også vandmålere placeret i kælderen under lejligheden.

En 2- og 3-værelses lejlighed har to vandmålere (koldt og varmt), og en sammenlagt lejlighed har typisk fire vandmålere (to sæt). Vandmålere for lejligheder, der er sammenlagt over to opgange, har fire vandmålere fordelt på to bagtrapper.

OBS. Kontakt altid ejendomskontoret forud for ændringer eller tilføjelser på målersystemet.

Varmemålere (radiator)

En 2-værelses lejlighed har to varmemålere, en 3-værelses har tre, og en sammenlagt lejlighed har typisk fire-fem varmemålere.

Foreningens varmemålere er intelligente, hvilket vil sige at de er i stand til kun at måle varme afgivet fra varmeanlægget, og ikke fra en solopvarmet radiator eller en anden ekstern opvarmningskilde.

OBS. Kontakt altid ejendomskontoret forud for ændringer eller tilføjelser på målersystemet

Varmemålere (gulv)

Ved installation af gulvvarme i lejligheder, typisk toilet og bad, benyttes der særlige energimålere. Disse målere beregner energien, der “trækkes” ud af varmeanlægget ved at måle vandflow samt fremløbs- og returtemperatur til gulvvarmesystemet.

Målerne er fysisk større, hvorfor placering skal planlægges inden etablering af gulvvarmen. Konsultér derfor dit professionelle VVS-firma, inden du påbegynder ombygningen.

Se også Ombygning af min lejlighed.

Følg selv med

Ejendommens vand- og varmemålere fjernaflæses af vores målerafregningsselskab, som via deres onlinesystem giver hver enkelt bolig mulighed for at følge med i eget vand- og varmeforbrug. Udover historik og aktuel målerstand er der adgang til varmeregnskaber, råd og vejledning.

Dine målerdata opdateres i onlinesystemet med mindre end 1 times interval, hvilket betyder, at dine forbrugsdata hele tiden er opdateret med en kortere forsinkelse.

https://portal.techem.dk/cms/da/login/login.html?msg kan du logge ind og tjekke dit eget forbrug.

Hvis ikke du har adgang, kan du få det via dette link: Anmod om adgang (techem.dk)