Flugt- og adgangsveje

Alle trapper er fælles adgangsveje til boligerne, og fungerer som flugtveje i tilfælde af brand.
Lofterne fungerer også som flugtveje, og må ikke have noget stående uden for depotrummene.

Barne- og klapvogne må ikke placeres under hovedtrapperne i følge myndighederne.
Læs brev fra kommunen her.

Læs mere på siden Brandalarmer og brandveje

Opgange og loft

Køkkentrapperne er små og pladsen er trang – undlad derfor at henstille skrald samt andre genstande på trappeafsatsen, også selvom dette kun er midlertidigt. Henstillet køkkenskrald resulterer desuden i lugtgener og skadedyr.

Trappevask

Hovedtrapperne vaskes ugentligt og køkkentrapperne vaskes månedligt.

Mener du ikke, trappevasken er i orden, kan du informere bestyrelsen på mail@ingolf.dk

Lyskilder

Alle ejendommens lyskilder, herunder trapper, gård & gade, kældre med mere, er lavenergipærer for at understøtte en mere grøn profil.

Opdager du en lyskilde, der ikke virker, skal du kontakte ejendomskontoret, som sørger for udbedring.
Servicemedarbejderne holder løbende øje, men det kan ske, at en enkelt bliver overset.

Husk lige