Velkommen i AB Ingolf

Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til foreningen og invitere til velkomstmøde.
Her vil vi kort fortælle, hvad det betyder at være del af en andelsforening, og hvor I har mulighed for at få svar på de spørgsmål, som mange har i starten.

Du får invitation sammen med materiale fra foreningens administrator, når du flytter ind.
Bestyrelsen lægger også datoer for møder på foreningens Facebook-side.

Velkomstmøderne afholdes i bestyrelseslokalet i Halfdansgade 27, st. tv.

Vi håber, I vil komme, så send en mail om deltagelse til mail@ingolf.dk.

Praktisk information

Administration

Vores administrator hos CEJ tager sig af alt det administrative, der er i foreningen.
Områder: Køb af andel, boligafgift, ombygning, vaskebrik mm.

Ejendomskontoret

Den daglige drift af ejendommen bliver varetaget af Meincke’s Totalservice.
Områder: Depotrum, nøgler, affald, skadedyr mm.

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningen.
Områder: Husorden, vedtægter, udvalg mm.

Hjemmeside: ingolf.dk – her kan du finde det meste information om foreningen

Facebookside: AB Ingolf – her slår bestyrelsen opslag op om fx sociale arrangementer, renoveringer mm.

Beboerne

Facebookgruppe: AB Ingolf – social gruppe for beboere

Ombygning og byggeaffald

De fleste vil gerne lave om, når de flytter ind et nyt sted – derfor er der lidt praktisk viden.

Større ombygninger skal godkendes. Større byggeaffald er jeres eget ansvar, og I skal derfor også sørge for, at det bliver transporteret væk. På vores hjemmeside kan I finde regler og retningslinjer for ombygning samt gode råd.