Affaldssortering

Alle beboere skal sortere eget affald.

Det skal afleveres i de dertil egnede pavilloner og containere på ejendommen.
Noget byggeaffald hører ikke under København Kommunes affaldsordning, og det er derfor din pligt som beboer at aflevere det på genbrugsstationen.

Du kan hente dine grønne bioaffaldsposer i skraldeskurene.

Læs mere

Læs mere om Københavns Kommunes affaldssortering
Download pdf-versionen af Ingolfs affaldsguide 2020

Affald i gården

Affald til genbrugsstation

Vermlandsgade Genbrugsstation
Herjedalgade 2-4
2300 København S
Hverdage kl.10.00-18.00
Lør./søn og helligdage kl.10.00-17.00
1.maj og 5.juni kl.10.00-17.00