Toilet og bad

Alle boliger på langsiderne har sin egen aftrækskanal til tag (naturlig ventilation).

Aftrækskanalerne fungerer bedst om vinteren, hvor der er stor temperaturforskel mellem boliger og det fri. Det kan sammenlignes med en skorsten, hvor den varme luft ledes opad over tag til det fri. Om sommeren luftes der naturligt mere ud i boligen, når vinduerne åbnes, og man sørger derved for at supplere aftrækket i toilet/bad.

Boliger i gavlene har af foreningen fået installeret udsugningsventilator i toilet/bad. Langsiderne har naturlig aftrækskanaler, hvilket betyder, at udsugningsventilatorer kan forværre boligens indklima, da ventilatoren blokerer for aftrækskanalen, når den ikke er i drift.

Mekanisk udsugning

Boligerne i Leifsgade 14-16, Isafjordsgade 13-15, Halfdansgade 15 og 37, Bergthorasgade 14 og 36 har alle fælles mekanisk udsugningsanlæg, som er placeret på loftet i henholdsvis Isafjordsgade 15 og Leifsgade 16.

Aftræksventilerne i hver enkelt bolig er specifikt indreguleret, og er en del af det fælles kanalsystem. Udsugningsanlæggene er overvåget og sender besked til driften via foreningens overvågningssystem.

Beboere må ikke skrue, blokere eller udskifte aftræksventilen, da dette kan påvirke andre boligers luftskifte. Vurderer du, at aftræksventilen ikke fungerer efter hensigten, skal ejendomskontoret kontaktes.

Emhætte

Ønskes aftræk til det fri i køkken kan dette udføres til det fri mod gården, og skal følge retningslinjerne i dette afsnit. Aftrækskanaler på toilet/bad må ikke benyttes som emhætteaftræk fra køkken, disse kanaler er utætte og resulterer i lugtgéner i andre boliger.

Emhætteafkast i gårdfacaden skal placeres efter- og opfylde foreningens retningslinjer i dette afsnit, samt eventuelle supplerende anvisninger i foreningens byggetilladelse.

Emhætteaftræk mod gård må på intet tidspunkt støje i gården eller hos naboer. Foreningens krav følger Bygningsreglementet 2015 afsnit 9.2.4 Støjniveau, som er formuleret således:
Tekniske installationer må ikke give et støjniveau på mere end 40 dB umiddelbart uden for bygningernes vinduer og på rekreative arealer, herunder altaner, tagterrasser, uderum og lignende.

Aftræksrist i gårdfacade skal være i varmgalvaniseret rund udførelse som anvist herunder og tilsluttes med varmgalvaniseret (rustbeskyttet) spiralfalsede rør (Spiro rør) fra facaderist gennem ydervæg til bolig.

Rengøring

Aftrækskanaler fra loft til boliger på toilet/bad rengøres af ejendommen. Der varsles om adgang til boliger, når dette foretages.

Beboere skal selv rengøre kanaler i baderum ved at støvsuge og aftørre flader.
Rengøring foretages eventuelt med støvsuger, klud og rengøringsmidler efter behov.

Generelt

Anvendelse af udsugnings- og aftrækskanaler til andre rum end toilet/bad er ikke tilladt.

Sørg for at luft kan passere under døren til toilet/bad (cirka 3 cm under dør) eller gennem etablerede ventiler i døren.
Både sommer og vinter er det en god idé at lufte ud som supplement til aftræks- og udsugningskanalerne.

Søg vejledning på ejendomskontoret efter behov.

Før ombygning

Ved ombygning af toilet/bad skal du sikre dig, at ændringer der vedrører aftræksventilen bliver koordineret af foreningen.
Aftrækskanaler på toilet/bad må ikke benyttes som emhætteaftræk fra køkken, disse kanaler er utætte og resulterer i lugtgéner i andre boliger.