Konflikter i AB Ingolf

Fra tid til anden opstår der desværre konflikter mellem beboere. Man kan også kalde det uoverensstemmelser, irritationsmomenter eller forstyrrelser.

Hvad er en konflikt?

En konflikt er en uenighed mellem to parter. Det kan være begge parter, der oplever konflikten – andre gange er det kun er den ene part, som er vidende om, at der er en konflikt.

Eksempler på forstyrrelser, der har skabt konflikter:

 • Banken på gulvet (det kan fx være at flytte stole eller løbende børn)
 • Banken på rør
 • Høj musik
 • Fest (med musik og gæster) for åbne vinduer
 • Røggener fra rygning
 • Brug af fællesarealer (sko/snavs/larm i trappeopgang)
 • Larm ved ombygning
 • Brug af elektriske apparater (boremaskiner, vaskemaskiner, støvsuger o.lign.)

Hvordan kan du bedst forebygge en konflikt?

Tal med dine naboer, lær dem at kende

Det er meget nemmere at henvende sig med en uenighed eller en forstyrrelse, hvis man kender hinanden.
Det giver også en bedre forståelse og tolerance for, hvorfor der kan være en forstyrrelse. 

Vis hensyn overfor hinanden

Læs og overhold vores husorden.
Vær bevidst om, hvilke handlinger i din lejlighed, der larmer. Hvis du er i tvivl, om det larmer, så spørg dine naboer, om de kan høre det. Kan du gøre noget for at forhindre larmen? Fx sætte stofdutter (kattepoter) under stolebenene, eller lægge et tæppe ud, hvor børnene leger med legoklodser.

Hvordan kan du håndtere en konflikt med en nabo?

Gå i dialog med hinanden

Det er nødvendigt at tale sammen om den forstyrrelse, der er, og gøre opmærksom på, at du rent faktisk er generet af det.
De fleste uoverensstemmelser kan løses ved at tale sammen. 

Hav forståelse og empati

Som udgangspunkt er der ikke nogen, der ønsker at genere andre direkte. Så overvej, om den anden part er uvidende om, at du har oplevet en forstyrrelse.

Fortæl tydeligt, hvad der forstyrrer dig

Vær helt tydelig og fortæl, hvad der forstyrrer dig og hvorfor. Hvis du er vævende eller undskyldende, vil det ikke være helt tydeligt, at du er generet.

Bliv ikke personlig

Hold fokus på den forstyrrelse, du har oplevet, og undlad at kommentere på gamle hændelser eller på personen. Husk at I bor i samme ejendom, og derfor vil støde på hinanden indimellem. Bevar en god relation.

Hvordan behandler bestyrelsen en konflikt?

Når bestyrelsen modtager en klage fra en beboer over en anden beboer, tager bestyrelsen først kontakt til den, der klager, og efterfølgende til den, der klages over.

Der kan aftales et møde enten hos beboeren eller i bestyrelseslokalet.

Alt efter hvilken type klage det er, kan en af følgende løsninger benyttes:

 • Den beboer, der klages over, kan tage klagens indhold til efterretning og det aftales, at det ikke gentager sig (inden for rimelighedens grænser). Det kan fx. være klage over støj fra fester. Husorden gennemgås angående afholdelse af fester og opslag i opgangen.
 • Hvis klagen handler om hverdagsstøj, kan vi komme med gode råd til, hvordan støjen kan begrænses, fx gulvtæpper og stofdutter under stoleben (kattepoter).
 • Hvis parternes dialog er præget af længerevarende dårlig stemning, kan vi aftale at mødes med begge parter og mægle. Det er altid nemmere at tale sammen, hvis stemningen er nabovenlig.
 • Hvis bestyrelsen vurderer, at der er behov for det, kan der indhentes en ekstern konfliktmægler.
 • Hvis husorden eller vedtægt ikke er overholdt, vil det udløse en advarsel. Hvis det gentagne gange ikke overholdes, kan det føre til eksklusion af foreningen.