Generelt

Foreningens vinduer er fra 1917, hvor bygningen blev opført. Vinduerne har generelt en god kvalitet, og kan holde mange årtier endnu, så længe de bliver vedligeholdt.

Foreningen har modtaget en forskønnelses- og bevaringspris for renovering og bevaring af de originale vinduer. Prisen kan ses i muren til højre for porten i Halfdansgade.

De fleste andelshavere har investeret i forsatsruder på den indvendige side af vinduerne. Dette sikrer en god isoleringsevne og et betydeligt mindre varmeforbrug. Er du en af de få tilbageværende andelshavere, som endnu ikke har forsatsruder på alle vinduer, kan du kontakte bestyrelsen for råd og vejledning.

Vedligeholdelse af vinduerne er opdelt således, at foreningen varetager udvendig vedligehold, og den enkelte andelshaver varetager indvendig vedligehold.
Intervallet mellem udvendig vedligehold er 6-7 år og fremgår af foreningens vedligeholdelsesplan. Ved udførsel af udvendig vedligehold kan foreningen eventuelt registrere vinduernes indvendige tilstand, og pålægge andelshaver udbedring.

Ved salg af andelsbolig, registreres vinduernes indvendige tilstand af vurderingsmanden. Er vinduerne ikke vedligeholdt tilstrækkeligt af andelshaver, vil udbedring af manglende vedligehold, og eventuelle skader som følge heraf, blive krævet udbedret af sælger.

Information, råd og vejledning til vedligehold af vinduer fremgår af de følgende to afsnit Indvendigt vedligehold (beboer) og Udvendig vedligehold (forening).

Problemer med kondens

Har du forsatsruder og problemer med kondensdannelse på de yderste vinduer skyldes dette sandsynligvis, at de yderste vinduer er for tætte. Bemærk at det kun er forsatsruderne som må slutte helt tæt, og eventuelle tætningslister på de yderste vinduer bør fjernes ved kondensproblemer. Se også Bolius’ video under afsnittet Skimmelsvamp.

Indvendigt vinduesvedligehold (Beboer)

Foreningens krav til indvendig vedligehold er forholdsvis simple. Der må ikke være synlige sprækker eller bart træ på de indvendige flader af vinduerne, altså dem, som vender mod boligen. Er der det, trænger dine vinduer til en kærlig hånd.

Skulle uheldet være ude, og du kommer til at male med din indvendige hvide maling på de udvendige vinduesflader, kanter eller fals, eller spilde hvid maling på den sorte sålbænk, kan du uden beregning låne den korrekte type maling og værktøj af ejendomskontoret til malerreparation.

Før du foretager vedligeholdelsesarbejdet, kan du læse videre herunder.

Klargøring og reparation før maling

Når du skal male vinduer er det den indvendige side af karme, tvær- og midterpost, samt vinduesrammer som skal males.

Vindueskarmen er den ydre ramme om hele vindue, der følger murværket. De oplukkelige dele af vinduet kaldes for vinduesrammer. Hængslerne forbinder vinduesrammerne med vindueskarmen (se illustration).

Du kan vælge at male vindueskarm og vinduesrammer, mens rammerne er monteret i karmen. Du kan også vælge at tage vinduesrammerne af hængslerne, lægge dem på bukke i lejligheden, eller benytte arbejdsbordene på midterpavillonen i gården.

Fordelen ved at afmontere vinduesrammerne er, at du kan komme ind i alle kroge, og male vinduerne med et bedre resultat til følge.

Afmonterer du vinduesrammerne, undgår du også at skulle malerreparere dine egne og underboens udvendige sorte sålbænke ved eventuel malingspild (drypklatter).

  1. Løs maling fjernes med spatel, sandpapir, malingsskraber og eventuelt slibemaskine.
  2. Du skal kun slibe ned til friskt træ, hvis malingen sidder i flager eller er medtaget – og kun de steder, hvor det er nødvendigt for at få en jævn og pæn overflade.
  3. Du kan fx bruge en varmepistol til at fjerne gamle lag maling på karmene, men undgå at bruge varmepistol på rammerne, da du risikerer at varmen får glasset til at sprænge.
  4. Alt bart/råt træværk skal mættes med grundingsolie, der beskytter mod råd og svamp, og hindrer træet i at tørre ud.
  5. Eventuelle huller lukkes med kit eller en egnet akrylspartelmasse.
  6. Rammer og karme rengøres med grundrens. Følg det blandingsforhold, der står angivet på det produkt, du bruger.
Vinduets opbygning

Typer af maling

Ingredienserne i maling er bindemiddel, opløsningsmiddel og pigment. Bindemidlet er så at sige den lim, der holder sammen på malingen og sørger for, at den hæfter til underlaget. Det er især bindemidlet, der har betydning for malingens egenskaber med hensyn til, hvor den kan benyttes, hvad den er holdbar overfor, og ikke mindst slidstyrke, glans, vaskbarhed m.v., når den er tør. Opløsningsmidlet er det, der fortynder malingen, altså gør den flydende, og som fordamper, når malingen tørrer. Pigmentet er selve farvestoffet, og jo mere pigment, der er i malingen, desto bedre dækker den.

Der er ofte en sammenhæng mellem indholdet af pigment og prisen på malingen. Ofte indeholder billig maling mindre pigment end dyr kvalitetsmaling, og dækker derfor dårligere. Det betyder, at du skal male flere gange med den billige maling for at få den til at dække. Du skal derfor også bruge en større mængde, og det tager længere tid at male de ekstra lag.

Plastalkydmaling i form af dækkende træbeskyttelse eller vinduesmaling er en meget anvendt maling til vinduer både inde og ude. Disse produkter er baseret på en blanding af alkydolie og akryl på vandbasis. Plastalkyd kombinerer de bedste egenskaber fra alkyd/akrylmaling, så den har både god vedhæftning og god vejrbestandighed. Som andre slags maling på vandbasis tørrer den hurtigt, så vinduer kan lukkes relativt hurtigt igen, når du er færdig med at male dem.

Vandbaserede produkter som akrylmaling kræver en god bund og kan bruges oven på tidligere lag af både vandbaserede og terpentinbaserede produkter. Akrylplastmaling trænger ikke så godt ind i træet, men lægger sig til gengæld som en vejrbestandig, diffusionsåben og fleksibel overflade.

Terpentinbaserede alkydprodukter trænger godt ind i træet, og kræver ikke helt så grundigt forarbejde. Med tiden vil de tørre op til en tæt, hård film. Terpentinbaserede alkydprodukter kan normalt ikke bruges oven på tidligere lag af fx akrylplastprodukter.

Forskellene mellem vandbaseret og oliebaseret maling

Forskellen mellem de to typer maling er primært det opløsningsmiddel, der bruges til at gøre farven flydende, så du kan påføre den på den overflade, du skal male. Ved oliebaseret maling bruger man mineralsk terpentin, mens man i vandbaseret maling, selvsagt bruger vand. Fordi opløsningsmidlet opløses, når malingen tørrer, bliver farven den samme og af samme kvalitet, uanset om du bruger vandbaseret eller oliebaseret maling.

Gennem de seneste år er vandbaseret maling blevet langt mere populært. Dette skyldes, at vandbaseret maling er mere miljøvenligt i forhold til den mineralske terpentin i oliebaseret maling, som forurener meget.

Ud over at vandbaseret maling forurener mindre, er det også nemmere at rengøre dit værktøj. Du skal blot tørre penslen af på et stykke papir eller en avis, hvorefter du kan skylle de resterende malingrester af under vandhanen.

Derudover er vandbaseret maling så godt som lugtfri, hvorfor du ikke behøver at lufte nær så meget ud, som ved oliebaseret maling. Således kan du flytte ind i det malede værelse, så snart malingen er tør.

Som en sidste pointe er det værd at nævne, at hvis du skal male på træværk, der i forvejen er malet, kan du godt kan male med vandbaseret maling oven på oliebaseret maling, men ikke omvendt. Dette gør det langt nemmere for dig, hvis du skal male træværk, der allerede er malet, da du ikke behøver at vide, hvilken maling, der er malet med før, hvis du vælger vandbaseret maling.

Dog har oliebaseret maling nogle fordele i forhold til træværk, der er værd at nævne. Det kan beskytte træet langt bedre, hvorved træværkets holdbarhed forlænges, og det tørrer hurtigere end vandbaseret maling.

Som nævnt skal du dog sikre dig, at træet ikke er malet med vandbaseret maling, før du bruger oliebaseret maling på træet.

Test først den gamle type maling på træværket

Skal du male på gammel maling, er det vigtigt at vide, om der er malet med oliebaseret eller vandbaseret maling, fordi oliebaseret maling ikke kan hæfte på vandbaseret maling. Det eneste du skal bruge, er almindelig husholdningssprit, også kaldet denatureret alkohol. Du skal gøre følgende:

  1. Dyp en klud i husholdningssprit, indtil et stykke af kluden er mættet med sprit. Her kan det være en idé at bruge en klud, der har en helt anden farve end malingen, for at resultatet bliver tydeligere.
  2. Hold kluden mod overfladen med den gamle maling i cirka 30 sekunder.
  3. Tag kluden væk fra overfladen.
  4. Hvis der er maling på kluden, og malingen på overfladen er opløst, så er der malet med vandbaseret maling. Hvis kluden er fri for maling, og malingen på overfladen ikke påvirkes, er der brugt oliebaseret maling.
Hvordan maler du vinduer

Mal dine vinduer, når vejret er lunt og tørt. Træet skal være tørt, når du maler, ellers er der en risiko for, at malingen spærrer fugten inde i træet, og dit resultat forringes.

Om du kan grundmale med den maling, du også bruger til de afsluttende lag, eller om der skal bruges en speciel grunder, afhænger af den type maling, du har valgt. Normalt skal der ud over grundbehandling slutmales 2 gange.

Det er en god idé at sætte malertape på ruderne for en pæn og lige afslutning. Sæt malertape på glasset, og luk kanten af tapen godt med maling. Træk tapen af med det samme, når du har malet sidste gang, mens malingen er våd, så får du den pæneste afslutning. Bemærk at malertape ”brænder” fast på glasset, hvis det får lov til at sidde for mange dage, og det er svært at få af, når skaden først er sket.

Kondensdannelse opstår til tider på den indvendige side af vinduerne om vinteren. Fyld derfor alle sprækker og revner med maling, og særligt mellem vinduesramme og rude.

Brug runde eller ovale pensler til rammer og karme og de små spidsede sprossepensler til detaljer, hjørner og sprosser. Når du maler, skal du huske, at det gælder om at tætne alle de steder, hvor vand kan trænge ind.

Udvendigt vinduesvedligehold (Foreningen)

Hovedparten af alle vinduer i foreningen er udført i kernetræ og udvendigt malet med linoliemaling.

Foreningen sørger for udvendig vedligeholdelse – det vil sige den udvendige side af vinduerne, herunder udvendige flader, vinduesrammernes kanter, samt vinduesfals.
Oplever du problemer med dine vinduers udvendige tilstand, og mener der skal ses nærmere på det, så kontakt ejendomskontoret.

Mangler der kit på dine vinduer, eller er det gået løs, så skal du kontakte ejendomskontoret som tilkalder glarmesteren. Det er foreningen, der afholder denne udgift. Det er vigtigt at arbejdet udføres korrekt, og kræver derfor fagligt snilde for et ordentligt resultat, hvilket er vigtigt for vinduernes levetid.

Fals og ramme