Historie

I samarbejde med Københavns Gårdrydningskontor blev den gamle asfalterede gård gravet op i vinteren 1993-94 for at skabe et brugervenligt gårdmiljø, hvor ejendommens beboere kunne udfolde sig.

De gamle affaldsindhegninger blev fjernet, og den gamle skorsten, der ragede op over taget, blev væltet, og flisebelægning, træer, buske og planter sat.

Gårdmiljø

I sommeren 2000 investerede AB Ingolf i specielle overdækninger formet efter gården. Vi kan derfor afholde arrangementer i foreningsregi uden at tænke på, om vejret arter sig. Gården bruges oftest i sommermånederne med grill og spisning, legende børn og andre sociale sammenkomster. Foreningen afholder derudover sommer- og juletræsfest i gården.

Foreningen har indkøbt en stor gasgrill til hver ende af gården, som alle frit kan benytte.
Bemærk, at der jf. vores husorden kun må grilles ved foreningens grille.

I gården er der opstillet et skab med 2 ekstra gasflasker.
Det er brugerne af de to grille, som har ansvaret for at udskifte gasflaskerne. Samtidig skal man bestille ny gasflaske jf. skilt på skabet.

OBS
Omgå grill med omhu for din egen og andres sikkerhed.
Grillen skal være under konstant opsyn, når den er tændt. Grillen må ikke stilles i nærheden af andet brandbart.

Legeområder

I gården findes en sandkasse og et lille legehus med blødt underlag.

Der er også et større og nyopført (2020) legehus og -plads på pæle, omkranset af tæt bambusbevoksning og “træde-bjælker”.

Brug af gården

Brugen af gården er et fælles ansvar – året rundt.

Mange benytter de lune sommeraftener i gården, hvilket den også indbyder til, så tænk derfor på dine naboer og begræns støjniveauet. Husk, vi bor i en meget lydt gård med soveværelser mod gården.

For at alle synes, det er et rart sted at være, er der nogle få retningslinjer, som skal følges.
Du kan læse det hele i vores husorden.

Genbrug og skraldeskure

Der er affaldspavilloner med containere i hver ende af gården, hvor affaldssortering finder sted.
I midten af gården finder du vores “byttebørs” – Ønskebrønden.

Læs mere om affaldssortering her

Barnevogne og ladcykler

I hver ende af gården findes mulighed for parkering af barne- og klapvogne samt ladcykler.

Læs mere om regler for parkering her

En god dag til os alle