Rotter

I Københavns Kommune tager de sig af rottebekæmpelse hos borgere og virksomheder.
Ejendommen skal ikke betale for kommunens rottebekæmpelse, da der allerede er betalt gennem ejendomssskatten.

Ser du en rotte, er der anmeldelsespligt til kommunen, og du skal derfor indberette det til ejendomskontoret, der vil tage sig af anmeldelsen.

Mus

For at undgå at få mus i ejendommen, er det vigtigt, du ikke stiller skrald på bagtrappen og samtidig holder bagdøren mod gården lukket.

Har du mistanke om mus i din bolig eller andre steder, så tag kontakt til ejendomskontoret på telefon 40 36 63 35.

Insekter

Har du mistanke om uvelkomne insekter i din bolig, kan du fx først forsøge dig med ekstra rengøring.
Læs mere om forskellige insekter og rengøring på Tips om insekter i hjemmet på Miljøministeriets hjemmeside.

Hvis problemet fortsætter, så tag kontakt til ejendomskontoret.

Husk lige