Foreningens udvalg

Sideløbende med bestyrelsens arbejde findes en række udvalg og grupper, som udfører forskellige arbejdsopgaver.
I disse udvalg sidder både medlemmer af bestyrelsen, samt andre andelshavere.

Hvis du har interesse i at deltage i et udvalg, er du meget velkommen til at skrive til bestyrelsen, eller gøre opmærksom på din interesse i vores Facebook-gruppe.

Driftgruppen

Driftgruppen tager sig af alle spørgsmål af driftsmæssig karakter – herunder foreningens vedligeholdelsesplan.
De samarbejder med Jan Meincke, CEJ og foreningens leverandører om fx udbud, vedligehold og projektstyring af ejendommens igangværende opgaver.

Driftgruppen mødes ca. 1 gang om måneden.

Eventgruppen

Eventgruppen tager initiativ til og koordinerer, i samarbejde med foreningens beboere, afholdelse af sociale arrangementer i foreningen.
Formålet er at styrke fælles- og naboskabet.

Alle beboere er altid velkommen til at komme med forslag, tage initiativ til og deltage i eventgruppen.
Af tilbagevendende afholdte arrangementer kan nævnes sommerfest, halloween og juletræsfest.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget tager hånd om foreningens økonomi.
Udover overvågning af foreningens indtægter og udgifter, herunder betaling af regninger for løbende drift samt renovering og forbedringer, vil udvalget også tage tiltag til forbedringer.

Økonomiudvalget eksisterer dog ikke i sin oprindelige form, men opgaverne varetages stadig af bestyrelsen.

Nedlagte udvalg

Infogruppen

Infogruppen mødes 1 gang om måneden, og tager sig af kommunikation med og information til beboerne – herunder opslag, hjemmeside og Facebook.
Infogruppen holder også diverse introduktioner og vejledninger til foreningens faciliteter og velkomstbreve til nye beboere.

I 2019 blev Infogruppen nedlagt som selvstændig gruppe, og opgaverne deles i stedet ud blandt hele bestyrelsen.

Gård- og Kælderudvalg

Kælderudvalget arbejder med det renoveringsprojekt for kælderen, som blev besluttet på generalforsamlingen i 2016. De arbejdede med at lave aftaler med en totalrådgiver samt leverandør af trådbure (depotrum) og planlægge gennemførelsen af de første arbejder, herunder reetablering af personlige depotrum og etablering af lappestationer. Udvalget mødes ca. en gang om måneden.

Efter etablering af nye kælderrum, blev kælderudvalget nedlagt i 2019, hvor resten af opgaverne overgik til driftgruppen.

Altanudvalget

Ved generalforsamlingen i 2016 blev der på ny stillet forslag om at kigge på mulighederne for at etablere franske altaner i foreningen.
Der blev nedsat et altanudvalg, som frem mod generalforsamlingen i 2017 skulle undersøge mulighederne for franske altaner, og komme med et nyt oplæg til beslutning.

De oprindelige medlemmer af udvalget har meldt ud, at de ikke har tid til at tage forslaget videre.

Der findes dog materiale til overtagelse, hvis nogen beboere har lyst til at fortsætte arbejdet.