Begyndelsen

Ejendommen blev opført i 1917, og ligger på Islands Brygge, lige mellem havnen og Amager Fælled – omkranset af Isafjordsgade, Bergthorasgade, Leifsgade og Halfdansgade.

Allerede i 1930’erne fik ejendommen indlagt centralvarme, og midt i gården stod en stort skorsten, som strakte sig op over tagene. Af samme grund gik ejendommen under navnet Skorstensgården. Op ad skorstenen voksede grønne planter, og der boede mange fugle i planterne.

Ejendommen fungerede som lejebolig, og var blandt flere ejet af Christianshavns Oplagspladser og senest Ejendomsselskabet Norden, indtil vi købte og omdannede den til en andelsboligforening i 1995.

I dag består ejendommen af 261 andelsboliger, 3 lejeboliger og 3 erhvervslejere (marts 2021) .

Gården ændres

I samarbejde med Københavns Gårdrydningskontor blev den gamle asfalterede gård gravet op i vinteren 1993-94 for at skabe et brugervenligt gårdmiljø, hvor ejendommens beboere kunne udfolde sig.

De gamle affaldsindhegninger blev fjernet, og den gamle skorsten, der ragede op over taget, blev væltet, og flisebelægning, træer, buske og planter sat.

AB Ingolf stiftes

Da Ejendomsselskabet Norden besluttede at sælge flere ejendomme på Bryggen – og havde en køber – foreskrev loven, at beboerne skulle tilbydes at købe ejendommen til samme beløb, som køber skulle give.

Den potentielle kommende ejer – hvor beboerne altså ville fortsætte som lejere – var kendt som en boligspekulant. Derfor – eller samtidig – påbegyndte den daværende boboerrepræsentation at forberede et køb af ejendommen, så vi selv kunne bestemme. Flere beboere deltog i arbejdet med at stemme samtlige dørklokker i ejendommen, hvor de forsøgte at få beboerne med på idéen om at købe ejendommen.

Den potentielle køber forsøgte at afværge, at vi købte ejendommen ved at omdele falske skrivelser fra en påstået lejerforening, som advarede lejerne mod at købe. Ekstra-Bladet tog historien om den amatøragtige skrivelse op i en artikel.

Uanset hvad, så var der mere end 60% tilslutning til at købe ejendommen – og det var en realitet, at vi nu ejede vores eget hus.

Den 30. januar 1995 var der stiftende generalforsamling, og Andelsboligforeningen Ingolf var født.

Bestyrelseslokale og beboerhotel

Ved generalforsamlingen i 1997 vedtog andelshaverne at inddrage lejemålet Isafjordsgade 13, st. tv. til beboerformål. Lejemålet skulle dels huse et beboerhotel og dels bestyrelses- og mødelokale. De nye beboerfaciliteter fik navnet Golf’n som resultatet af en beboerkonkurrence.

I 2000 flyttede Golf’n beliggenhed til Halfdansgade 27, st. tv., idet man fik mulighed for at samle alle beboerfaciliteter i AB Ingolf omkring porten i Halfdansgade. Dette betød, at både ejendomskontoret, vaskeriet, samt bestyrelseslokale og beboerhotel nu lå centralt placeret midt i ejendommen. Den gamle adresse, Isafjordsgade 13, st. tv. blev igen udlejet til erhverv.

Efter 10 års brug, og en del erfaring rigere, byttede beboerhotellet i 2010 plads med ejendomskontoret, således at beboerfaciliteterne ligger optimalt. Gæster til beboerhotellet fik nu eget toilet og bad, og ejendomskontoret deles om kontor- og mødefaciliteter med bestyrelsen samt andre foreningsudvalg.

Nyt tag

Det var et stort og langt projekt, da vi blandt andet fik skiftet tag på hele ejendommen. Taget havde holdt i 80 år, og det trængte voldsomt til en udskiftning.

På generalforsamlingen i 2008 besluttede vi at udskifte hele taget. Samtidig blev alle de gamle og mørke loftsrum erstattet med ny gitterbure – og i samme åndedræt blev gulvet udskiftet og isolering lagt mellem loft og 5. sal.

I samme projekt blev samtlige vinduer i ejendommen slebet ned, snedkerbehandlet for rådskader og rettet op, for til sidst at blive malet med linolie.

Indemuret i 100 år

Søndag den 14. maj 2017 fejrede vi, at vores hus fyldte 100 år.

Selvom flere af foreningens arrangementer er gået hen og blevet traditioner, var fejringen af husets 100-års fødselsdag en af de mere specielle. Huset blev fejret med masser af lagkage og en kaffevogn i gården. Vi havde også lejet en lirekassemand, som også bidrog til fællessang. Fra Islands Brygges Lokalhistoriske Forening blev vi underholdt med historier om vores hus og Islands Brygge gennem tiderne.

Samtidig kunne vi på syrefrit papir skrive små historier eller dagligdags oplevelser fra ‘i dag’, som alle blev forseglet i en låst cylinder og indmuret i væggen i porten over for vaskeriet. Her kan den så igen åbnes om 100 år til forhåbentlig stor interesse for historien om vores liv i 2017. Over cylinderen er placeret et skilt, som fortæller, hvad det er.

I samme anledning blev det afsløret, at vores bygning havde modtaget en Bevaringspris fra Historiske Huse.
Det er markeret med en plakette, som er placeret på murværket på højre side af porten i Halfdansgade.