Når du lægger sammen

Ved sammenlægning af 2 lejligheder skal den ene hoveddør mod trappeopgang lukkes af. Den overskydende dør tilhører foreningen.

Når dør fjernes og dørhul blændes (gælder også køkkendøre) skal dette ske således, at sprækker ikke kan opstå mellem dørblænding og eksisterende murværk. Dørblændingens overflade skal være 100% plan med eksisterende murværk, og afslutning mod trappeopgang skal ske med paneler, fenderliste, lister og maling således, at alle overflader fremstår som de eksisterende overflader i opgangen. Farver skal være 100% magen til eksisterende overflader, og fremstå i samme glans.

Farveprøver skal altid foretages af andelshaver på overflader, der vender mod trappeopgangen, men det er dog muligt at få hjælp af ejendomskontoret til korrekt farvekode. Bemærk, at farveprøver skal foretages og godkendes af ejendomskontoret forud for maling.

Reglerne for, hvordan du kan få en ekstra lejlighed til sammenlægning, samt regler for selve sammenlægningen, finder du i vedtægten.

Husk lige