Hvordan er det nu vores varmeanlæg virker og hvornår sendes der varme rundt i ejendommen til vores ca. 600 radiatorer?

Vores bygning har et klassisk centralvarmeanlæg som får klimavenlig fjernvarme fra Hofor. Dine radiatorer er koblet på dette anlæg. Vores centralvarmeanlæg er er moderne, energieffektivt anlæg, som sender varme rundt når der er behov for det. På den måde sparer vi på varmeregningen, til gavn for dig og klimaet.

Hvornår er der behov for at sende varme rundt?

Anlægget er fuldautomatisk og computerstyret og skifter til driftsformen ”Sommerstop”, når gennemsnitsværdien af udetemperaturen (opsamles hvert 15. minut) over en periode på 24 timer overstiger 17 °C. Når gennemsnittet af udetemperaturen atter falder under grænsen for sommerstop, fratrukket 2 °C, skifter driftsformen “fyringssæson” dvs at anlægget kører.

Når Anlægget kører, sendes der varmt vand rundt i ejendommens mange kilometer rør og radiatorer. Temperaturen på vandet afhænger igen af temperaturen udenfor. Der er nemlig ikke grund til at sende alt for høje temperaturer rundt på en lun efterårsdag. Din bolig taber nemlig ikke så meget varme på en lun efterårsdag, kontra iskolde vinterdage.

Sommerstop plejer at være fra medio maj til start oktober.

Til orientering starter fyringssæsonen i år (2023) “manuelt”, da vi er i gang med at få skiftet gamle radiatorer ud med nye, samt ny “computer” til varmecentralen. Beklager den eventuelle dis-komfort dette måtte have skabt hos jer, vi forventer at varmen kører igen (automatisk) d. 17. Oktober når anlægget er indreguleret og varmecentralen “programmeret” færdigt. Der kan derfor være flere i år som kan opleve luft i radiatorerne (mærkelige lyde). Vi har en såkaldt automatisk udlufter i varmecentralen, men den godt tage lidt tid, efter alt det arbejde der er udført. Hvis det alligevel fortsætter i flere dage, kan du også selv lufte ud vha en skrue på siden af radiatoreren, se evt her

Du er også velkommen til at henvende dig på ejendomskontoret i åbningstiden, og få hjælp fra vores varmemester.