Cykler

Parkering af cykler henvises til cykelstativerne på gaden eller i cykelkældrene.
Der findes flere cykelkældre i hver ende af gården.

Cykler må ikke henstilles i gården, port eller mellemgange, da arealerne fungerer som redningsveje i tilfælde af brand, og brandmyndighederne stiller krav om fri passage.

Ladcykler og cykelanhængere

Parkering af ladcykler og cykelanhængere henvises til gaden eller i de opmalede båse i gården.

I hver ende af gården er der afsat begrænset plads til ladcykler. Disse arealer er markeret med gule striber på flisebelægningen. Henstilling af ladcykler på disse arealer er efter “først-til-mølle princippet”. Såfremt der ikke er plads, skal ladcyklen placeres på gaden ved cykelstativerne.

Ladcykler og cykelanhængere må ikke henstilles i gården, port eller mellemgange, da arealerne fungerer som redningsveje i tilfælde af brand, og brandmyndighederne stiller krav om fri passage.

Barne- og klapvogne

I hver ende af gården findes overdækninger i form af halvtag til brug for parkering af barne- og klapvogne.
Disse overdækninger er udelukkende forbeholdt barne- og klapvogne.

Bemærk at trappeopgange er flugtveje, der skal benyttes i tilfælde af brand.
Der må derfor ikke henstilles cykler, barnevogne eller andre genstande eller under trapperne.

Der arbejdes i øjeblikket (2021) på en løsning, som giver flere og bedre parkeringsmuligheder for ladcykler og barnevogne.

En god dag til os alle