Ansvarsfordeling

Ansvar for vedligehold er fordelt mellem den enkelte beboer og ejendommens fælles forpligtigelser.

Overordnet set står man som beboer selv for indvendig vedligehold i boligen, og ejendommen står for den udvendige vedligeholdelse uden for boligen.

Foreninges vedtægt § 10 stk. 1 siger:
Al vedligeholdelse inde i lejligheden påhviler andelshaveren, dog bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger. Vedligeholdelsespligten omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til lejligheden, så som f.eks. stikkontakter, køkkenborde, gulve, døre og skabe, dog med undtagelse af vinduer samt hoved- og køkkendøre. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.
(Marts 2021)

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler fra loft til boliger rengøres med større mellemrum af ejendommen.
Der varsles om adgang til boliger, når dette foretages.

Beboere skal selv rengøre kanaler i baderum ved at støvsuge og aftørre flader.

Læse mere om udsugning og aftræk her.

Altaner

Det er andelshavers ansvar at holde afløb fri for blade og andet nedfald.
Dermed undgår man, at der ligger vand, som siver ind ved døren og laver vandskade.

Læs mere om altaner her

Gulve

Det er andelshavers ansvar at vedligeholde gulvene i lejligheden. Ved eventuel afslibning af trægulve er det vigtigt, at man sliber gulvbrædderne korrekt og ikke for tynde, og at den efterfølgende behandling også er efter foreskrifterne for det valgte produkt.

Ved manglende vedligehold eller decideret misvedligehold vil dette påtales ved salg. Nedslag fastsættes efter ABFs retningslinjer samt vurderingsmandens bedste skøn og overbevisning.

Toilet og bad

Det er andelshavers ansvar at sørge for at holde afløb fri for snavs og hår. Dermed undgås overløb af vand og eventuelle vandskader.

Desuden skal væg og gulv løbende tjekkes for skader og udbedres, fx revner i terrazzo og manglende fuger ved fliser, så vand ikke kan sive ind i væg eller gulv.