Foreningens vedligeholdelsesplan

Foreningens bestyrelse fremlægger en opdateret vedligeholdelsesplan for ejendommen til den ordinære generalforsamling.
Denne løber 15 år frem og inkluderer alle vedligeholdelsesopgaver, som prioriteres inden for driftsbudgettet.

Større projekter, der kræver optagelse af lån, behandles særskilt på generalforsamlingen.

Her kan du se AB Ingolfs vedligeholdelsesplan:

Download vedligeholdelsesplanen her

Senest revideret

5. april 2018