Skadesforsikring

Foreningen har tegnet en skadesforsikring til pludseligt opståede skader, fx vand-, røg-, brand- og stormskader, men vær opmærksom på, at der er skader, som foreningens skadesforsikring ikke dækker.
Skadesforsikringens dækning afhænger af en konkret skadesvurdering foretaget af en skadekonsulent tilknyttet forsikringsselskabet.

Foreningen har med mellemrum tilbagevendende sager om vandskader, hvor årsagerne til skaderne er udsivning af vand over længere tid. Sådanne skader er svære at få dækket af forsikringsselskaberne. Disse vandskader ses typisk ved vandtilslutninger til hårde hvidevarer, akvarier og utætte overflader på badeværelser. Der er tillige set et eksempel på en vandskade forårsaget af udsivning fra en synlig radiator.

Bemærk, at selv om du ikke har vedligeholdelsespligt på en bestemt bygningsdel, fx varmeanlægget, kan du godt være ansvarlig for skaderne opstået fra din bolig. Vær altid opmærksom på installationerne i din egen bolig, og bestil syn hos ejendomskontoret, hvis du mener, at der er behov for dette.

Du skal som andelshaver eller lejer selv tegne en indboforsikring, og sikre dig at policen er gældende samt omfanget er dækkende.

Vinduesglas

Foreningen dækker alle de udvendige vinduer.
Hvis uheldet er ude, og en udvendig rude går i stykker, skal du kontakte ejendomskontoret for udbedring.

Foreningen dækker også de altandøre med termoglas, som måtte punktere.

Indbrud

Ved indbrud er det andelshavers egen indboforsikring, der skal dække.
Skulle de nye sikkerhedsdøre mod forventning blive ødelagt eller brudt op, er det foreningens forsikring, som dækker denne udgift.