Succesfuldt rejsegilde

En flot solskins dag med taler, pølser og rundvisning. Det var hvad rejsegildet kunne byde på d. 17. august 2012. Håndværkerne blev hyldet og de involverede parter udtrykte glæde ved samarbejdet. AB Ingolf blev bl.a. rost for at tage initiativ til et rejsegilde, da det ikke var almindeligt hos andre andelsforeninger med et tagprojekt. Taggruppen vil endnu engang takke alle involverede parter for et glimrende samarbejde og et fremskridende projekt.

Tagprojektet – Rejsegilde

Kære Alle Beboere i AB Ingolf

Der afholdes rejsegilde på fredag den. 17. august, kl. 13-15 og alle er velkomne til at deltage.

Der vil blive opstillet en pølsevogn ved porten Halfdansgade 25, hvor der vil være mulighed for at få et par varme pølser og en kold fadøl eller en sodavand.

I forbindelse med rejsegildet vil det være muligt, at komme op og besigtige taget og vinduesrenoveringen på nærmeste hold og få lidt mere at vide om renoveringen fra rådgiverne og hovedentreprenøren.

Vi håber, at rigtigt mange har lyst og mulighed for at deltage og vi glæder os til at ses.

Med Venlig hilsen

Taggruppen, AB Ingolf

Spørgsmål og svar vedr. vaskeriet

Svar på spørgsmål vedr. vaskeriet

Via en underskrift indsamling i vaskeriet, er vi blevet gjort opmærksom på følgende oplysninger fra beboerne, som vi herigennem vil gøre rede for.

Spørgsmål 1: Tøjet ser ikke ud til at blive vasket i andet end vand.

Svar: Vi har i dag prøvekørt 3 vilkårlige maskiner uden tøj, og i alle kørsler blev der

tilført sæbe.

Spørgsmål 2: Tøjet lugter ikke friskt eller rent.

Svar: Sæbe og skyllemiddels produkterne i vaskeriet er ikke tilsat parfume, derfor bliver

lugten neutral. Man udelukker en del allergikere, såfremt man vælger vaskemidler med

parfume i.

Spørgsmål 3: Tøjet bliver ikke vasket rent.

Svar: Når der er mange forskellige brugere af et vaskeri, kan det ikke undgås at

kravene vil variere voldsomt, set i forhold til om man er en børnefamilie, enlig

osv. Dog vil vi gøre opmærksom på, at det er muligt at benytte forskellige tilvalg,

såsom vask af meget snavset tøj, let snavset, forvask samt andet, det er samtidig

svært at vide hvad det er for pletter som ikke går væk, og derfor kræver en anden

form for forbehandling, dette kan sagtens vise sig at være tilfældet, også selv

om man har egen vaskemaskine og et frit valg af produkter.

Slutteligt er det vigtigt at understrege, at foreningen sikrer at doseringsanlægget

samt vaske- og tørretumblere serviceres efter kontraktforskrifter.

 

Vask og tilvalg

Display er mørkt. Aktiver ved tryk på knap samt drej knappen for valg af grader. Tryk

ved ønskede grader og vælg derefter tilvalg, drej på knappen og de forskellige valgmulig-

her vises i displayet. Tryk på knap ud for ønskede, og tryk igen for start på vasken.

 

Venlig hilsen

Ejendomskontoret

Infobrev – marts/april

Tagprojektet

Som foreningens beboere nok har bemærket, så er tagprojektet og tilhørende vedligeholdelsesarbejder nu for alvor skudt i gang, og stilladser skyder op langs både vej- og gårdfacader på ejendommen, ligesom nogle beboere vil have oplevet at få vinduer renset ned allerede. Tagprojektet udsender snart nyt infobrev hvor de næste skridt i processen med udskiftning af tag og andre arbejder vil blive gennemgået.

Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at gården er at betragte som en byggeplads i den tid tagprojektet står på. Det betyder, at man kraftigt skal overveje, hvad man bruger gården til, fx at lade barnevogne med sovende børn stå i gården. Bestyrelsen skal også henstille til, at børn ikke render rundt på stilladser.

Generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling finder sted d. 2. maj 2012 i Kulturhuset på Bryggen. Indkaldelse til generalforsamling samt tilhørende materiale vil blive udsendt i løbet af uge 16.

Husorden

Bestyrelsen skal kraftigt henstille til, at man ikke smider cigaretskodder ud af vinduet og ned i gården eller ud på vejen. Det burde ikke være nødvendigt at forklare hvorfor, man ikke skal smide endnu tændte cigaretstumper væk på den måde.

Bestyrelsens gang

Bestyrelsen har i marts og april især brugt meget tid på foreningens årsregnskab og øvrige forberedelser til generalforsamlingen. Arbejdet har været omfattende i år og har trukket ud, hvilket er årsag til det sene tidspunkt for årets generalforsamling. Derudover har der været brugt en del tid på tagprojektet i form af kvalitetssikring/implementering af første etape samt information til beboerne.

Årets generalforsamling

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Ingolf, som afholdes

onsdag den 2. maj 2012 kl. 18:30

i Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S. Der er spisning fra kl. 17:30.

Indkaldelse, dagsorden, bestyrelsens beretningm årsrapport for 2011 og forslag til budget for 2012 samt vedligeholdelsesplan er omdelt til alle andelshavere.

Vel mødt!

Beboerinformation fra CEJ – Opstilling af stillads Bergthorasgade 18 og 20

Der er opsat stillads på facaden i Bergthorasgade nr. 18, tv i forbindelse med reparationsarbejder på den øverste karnapaltan.

Stillads bliver senere opstillet på facaden Bergthorasgade , th., når vi skal fortsætte arbejdet på karnapaltanen i den opgang.

Det forventes at stillads er opstillet på facaden fra uge 6 til uge 9.

I forbindelse med arbejdets udførelse vil der forekomme en del støvgener og jeg vil anbefale, at beboerne holder vinduerne mod gaden lukket i byggeperioden.

Såfremt der er spørgsmål til arbejds udførelse kan undertegnede kontaktes for nærmere information.

Med venlig hilsen

Ejendomsadministrationen

v/Flemming Ingstrup

Ejendomsinspektør

Direkte tlf.nr. 33 70 77 57

Email: fi@cej.dk