Ønskes aftræk til det fri fra køkken, kan dette udføres mod gården, når retningslinjerne i dette afsnit følges.
Aftrækskanaler på toilet/bad må ikke benyttes som emhætteaftræk fra køkken, disse kanaler er utætte og resulterer i lugtgéner i andre boliger.

Emhætteafkast i gårdfacaden skal placeres efter – og opfylde foreningens retningslinjer i dette afsnit – samt eventuelle supplerende anvisninger i foreningens byggetilladelse.

Emhætteaftræk mod gård må på intet tidspunkt støje i gården eller hos naboer. Foreningens krav følger Bygningsreglementet 2015 afsnit 9.2.4 Støjniveau, som er formuleret således:
Tekniske installationer må ikke give et støjniveau på mere end 40 dB umiddelbart uden for bygningernes vinduer og på rekreative arealer, herunder altaner, tagterrasser, uderum og lignende.

Aftræksrist i gårdfacade skal være i varmgalvaniseret rund udførelse, som anvist herunder, og tilsluttes med varmgalvaniseret (rustbeskyttet) spiralfalsede rør (Spiro rør) fra facaderist gennem ydervæg til bolig.

Ventilationsrist_2013

Placering af aftræksrist skal som udgangspunkt ske i henhold til viste tegning mod trappetårn.
Alle boligers aftræksriste på facaden skal flugte med hinanden vertikalt, således at arkitekturen fremstår pænt ensartet fra stueetage til 5. sal.

Trappetårne

IFG og LFG

IFG og LFG (5sal)