Bevaringspris til Ingolf

Vores ejendom har modtaget en pris for vores skønne og bevaringsværdige bygning.

Ekspertpanelet under Historiske huse udtaler:
Med den markante, levende facade med fremspringende karnapper og risalitter føjer denne ejendom sig smukt ind i Københavnsk etagebyggeris historie som en direkte efterkommer af Ulrik Plesners berømte Åhuse på Åboulevarden.
I tildelingen af planketten lægges der særlig vægt på den nidkære respekt for husets oprindelige materialitet, som det kommer til udtryk i restaureringen af de originale trævinduer.

Se tildelingsdokumentet.

Planketten er placeret på murværket på højre side af porten i Halfdansgade.
Se vores smukke ejendom på Historiske huses websted historiskehuse.dk/plakettecase