Ingen varme & varmt vand

HOFOR slås med driftsforstyrrelser på Amagerværket efter strømafbrydelsen…

Dokumenter vinduesvedligehold

De udsendte CEJ-dokumenter om manglende vedligeholdelse af vinduer…

Undskyld

Formuleringen i brevet fra CEJ om maling af vinduer blev desværre…