Så er det nu

Tildeling af kælderrum og dækopbevaring – eller bare en kop kaffe med din nabo

Endelig. Endelig er vi klar.

  • Bor du i stuen eller på 1. sal, og har valgt at få kælderrum, kan du få det nu. Husk din egen hængelås.
  • Har du valgt kælderrum, skal du huske at tømme dit loftsrum senest 1. juni 2018. Får du ikke gjort det inden, gør foreningen det for din regning.
  • Planer for de frigivne loftsrum meldes ud senere.
  • Har du tilmeldt dig til opbevaring af bildæk, får du tildelt en dæk-trolley.
  • Har du glemt at tilmelde dig opbevaring af bildæk, så kom ned, og vi ser på, om der kan skaffes ekstra plads.
  • Der kommer kaffevogn, så kom ned og mød dine naboer, selvom du hverken skal have kælderrum eller opbevaret bildæk.
  • Alle er velkommen.

Kom ned i gården
søndag den 15. april kl. 14-16

Udvalg – opdateret medlemsliste

Der er nu opdateret udvalg på hjemmesiden. Hvis du vil med i et udvalg, så kontakt bestyrelsen på mail@ingolf.dk. Du kan læse mere om udvalgene her.

Driftgruppen
Medlemmer: Zeynel Palamutcu (b), Kim Hansen

Eventgruppen
Medlemmer: Benjamin Zak, Aja Dahlstrøm

Infogruppen
Medlemmer: Aksel Karlsson (b), Hans Graunbøl (b), Lisbeth Wamsler Jensen, Beatriz Graff-Pereira

Økonomiudvalg
Medlemmer: Johan Lorentzen (b), Hans Graunbøl (b), Thomas Roed-Thorsen

Gård(g)- og Kælderudvalg(k)
Medlemmer: Line Kramp (b), Aske Forsberg (b), Zeynel Palamutcu (b), Gitte Petersen (g), Torkil Hansen (k), Beatriz Graff-Pereira (g+k), Iben Weil-Hansen (k),  Birger Hagen (k), Mads Odgaard (k), Paul Dulkiewicz (k), Lasse Jensby (k), Inge-Merete Haumann (k)

Altanudvalg
Medlemmer: Joël Boukris

Møde i kælderudvalg

På årets ordinære generalforsamling blev det besluttet at fortsætte med et kælderudvalg. Kælderudvalget skal tage stilling til og planlægge hvad kælderrummene skal bruges til.

Der er nu indkaldt til møde i kælderudvalget:

Torsdag den 4. juni 2015 kl. 19 i bestyrelseslokalet

Hvis du er interesseret i at deltage i kælderudvalget eller har input, så send en mail til bestyrelsen på mail@ingolf.dk med emnet “Kælder”.

Rydning af kælderrum

Vi har i Bestyrelsen valgt at komme med en udmelding angående den seneste rydning af kælderrum. Der er meget naturligt, i forbindelse med at fristen for rydning er kommet nærmere, kommet flere reaktioner og kommentarer herom. Der er samtidig også kommet mange nye beboere til.

Vi vil i Bestyrelsen gerne slå fast, at det ikke er nogen nyhed at kælderrummene skulle ryddes. Der blev informeret om det så tidligt som i 2013 i diverse infobreve og opslag på hjemmesiden og senest i et meget konkret opslag på hjemmesiden fra september 2014. Der er sideløbende informeret med opslag i opgangene.

Der er for længe siden tildelt loftrum til alle beboere (der er 3 beboere som først har fået tildelt for nyligt, og det er bestyrelsen selvfølgelig opmærksom på).

I forbindelse med tagprojektet blev det besluttet, at der skulle indrettes loftrum til alle beboere. Vi har et større projekt i gang, hvor det er nødvendigt at få ryddet alle kælderrum.

Den ene årsag er isolering af alle kælderlofte. Det har i mange år været ønsket af Generalforsamlingen, at kælderloftene skal isoleres. Da arbejdet begyndte blev vi dog opmærksomme på, at vi havde en opgave med at få lovliggjort vores elinstallationer i kældrene. For at bruge vores ressourcer bedst blev det derfor besluttet, at slå de to opgaver sammen.

Der er ikke truffet beslutning om hvad vores kælderrum skal bruges til fremadrettet. Der er et kælderudvalg, som i samarbejde med driftgruppen og gårdudvalget vil se på dette, så snart vi er færdige med isolering og el i kældrene.

Vi har allerede en masse input fra både tidligere beboerundersøgelser og senest fra workshop om gården. Det vil alt sammen blive medtaget i det videre arbejde, hvorefter der skal træffes beslutning om, hvad der skal ske.

Har du en mening om hvad vores kældre skal bruges til, så skriv til bestyrelsen og deltag i enten kælderudvalget, driftgruppen og/eller gårdudvalget.

Venlig hilsen

Bestyrelsen /Karina

Kælderisolering

kaelder

Tid til at tømme dit pulterrum i kælderen.

Har du endnu ikke flyttet dine ting til det anviste rum under taget, er det nu. Er du i tvivl om, hvilket pulterrum du har, kan du kontakte ejendomskontoret.

Ejendomskontoret går i gang med tømning af alle kældre efter 1. oktober, hvor gamle pulterum rives ned. Renovering af de mange installationer begynder til november. Herefter kommer selve isoleringen af kælderlofterne, som begynder til februar.

Mere info følger fra ejendomskontoret.

Skybrud

 

Der har været skybrud i nat, og en stor del af kældrene er vandskadet. Vandet er hovedsageligt kommet ind via kloakken.

Ejendomskontoret arbejder på at bringe forholdene i orden. Beboere der stadig har effekter i kælderen, og endnu ikke er flyttet til de nye pulterrum under taget, anbefaler vi at flytte i forbindelse med oprydningen.

Sidder du tilbage med spørgsmål, så kontakt ejendomskontoret i morgen mandag. Der er opslag på vej ud på opgangene, så mere information følger.

Workshop

gaard1

Tema: Gårdens praktiske behov

Så er det nu, du skal komme med dine ønsker til, hvad vores nye kommende gård skal indeholde.

Skal vi have skraldesug, cykler og scene eller skal det være bænke, billard og barnevogne?

Mød op hos White arkitekter i Njalsgade 21
onsdag 13. august kl. 19-21

Tilmeldingsfrist søndag 10. august på
bestyrelsen@ingolf.dk