Varsling af cykel/barnevogns indsamling

Der vil i uge 41 blive sat farvet tape på alle cykler og barnevogne i ejendommen.

De cykler/barnevogne, hvorpå der d. 31/10-2016, forsat sidder tape på vil blive fjernet og afleveret til politiet.

Der henstillestil forældre at sortere børns legetøj, og anbringe det brugbart i de indkøbte beholder.

Grillsæsonen er slut. Derfor anmodes beboere om at fjerne grillefterladenskaber.

Indsamlede Effekter lægges i depot og bortskaffes ved årets udløb

HUSK.. Cykelkælderene er kun til cykler og barnevogne

 

Renovering af indgangspartierne i isafjordsgade 13 og bergthorasgade 14

På grund af renovering/udskiftning af jern i indgangspartiet, vil det ikke være muligt at benytte hovedtrappen. Arbejdet skønnes at vare i 3 uger. I bedes venligt benytte bagtrappen i stedet.

Grundet dette flytter vi postkasserne i opgangen til halfdansgade 25-27     i porten hvor i kan afhente jeres post.

Arbejdet påbegyndes mandag den 22-2-2016

Vi beklager den korte varsel.

Ved spørgsmål kontakt:

Jan Meincke
Tel: 40366335

Rydning af fællesarealer

Kære beboer

I henhold til brandvedtægter og husorden, er det ikke tilladt at benytte fællesarealer på trapper,  i kældre og på lofter til henstilling og opbevaring af personlige ejendele, såsom fodtøj, møbler, barnevogne, cykler, byggeaffald samt dagrenovation m.v.

Det er heller ikke tilladt at hænge stiger, støvsuger, hylder eller lignende på for- og bagtrapper samt andre fælles arealer.

Såfremt tingene ikke er fjernet mandag den 30/11-2015, vil tingene blive fjernet på beboerens eget ansvar og beboeren vil modtage en faktura på det udførte arbejde.

Ved spørgsmål kan Jan Meincke kontaktes på mobil 4036 6335

Kloaker i gård

I uge 40 til uge 45, vil kloakkerne i gården blive repareret med opstart mod Leifsgade.

Vigtig: Alle døre i gården bedes holdes lukket, da gravearbejdet evt. vil forstyrre rotterne i kloakrør.

Ladcykler og barnevogne vil få påsat sedler, hvis der bliver behov for flytning af disse.

MED VENLIG HILSEN
Ejendomskontoret
JAN MEINCKE
4036 6335