Oprydning i alle opgange

Kære beboer

Uanset pladsmangel grundet tagprojektet, er det ikke tilladt i henhold til husordenen samt brandsikkerheden på A/B Ingolf, at benytte hverken hoved- eller bagtrapper eller fælles-arealerne i kældrene til opbevaring af private ejendele samt dagrenovation. Alle personlige ejendele samt affald, vil blive fjernet, uden ansvar herfor.

Lokaliseres ejendele og affald til beboerne, får de tilsendt en regning for fjernelsen af ejendelene og affaldet.

Med venlig hilsen

Ejendomskontoret

Tlf. 40 36 63 35