Infobrev februar 2013


Det er muligt at modtage infobrevet direkte i din indbakke. Tilmeld dig via formularen i højre sidemenu. 

Status på tagprojekt

Der er for nylig sendt infobrev ud fra tagprojektet og vi opfordrer alle til at læse det. Al henvendelse vedrørende tagprojektet skal rettes til byggeleder Leif Olsen (22 43 96 84). Det gælder både status på de enkelte etaper, adgang til container og rydning af loftrum.

Hvis brandalarmen ringer

Ude på opslagstavlerne kan du se, hvad du skal foretage dig, hvis brandalarmen går i gang. Kort fortalt, skal du undersøge om det brænder – både på fortrappen og bagtrappen inkl. kælder og loft. Hvis der er brand, skal du ringe 112 og gøre andre beboere opmærksom på det (f.eks. via dørtelefonen). Hvis det ikke brænder, vil Jan Meincke sammen med brandvæsenet sørge for, at brandalarmen slukkes.

Møde om Husorden

Bestyrelsen har besluttet at revidere foreningens husorden. Der indkaldes i den anledning til beboermøde mandag den 11. marts DATO UDSAT til torsdag d. 4. april, hvor vi gerne vil have så mange input fra jer som muligt. Vi tager udgangspunkt i et udarbejdet oplæg med fokus på udvalgte temaer. Det endelige resultat vil blive fremlagt til afstemning på den ordinære generalforsamling i april. Der vil blive omdelt en indkaldelse til alle andelshavere, hvori man også vil kunne læse oplægget.

Bestyrelsens gang

For tiden arbejder vi bl.a. hårdt på at få hjemmesiden gjort funktionel og opdateret. Vi er også ved at lægge sidste hånd på beboerundersøgelsen, som I vil modtage snarest. Vi opfordrer alle til at deltage – meget gerne med en elektronisk besvarelse. På den ekstraordinære generalforsamling fik vi to ekstra suppleanter, og det har gavnet, så flere ideer har kunnet udføres.

Med venlig hilsen

Infogruppen / Bestyrelsen