Beboervaskeri, opgørelse af forbrug

Grundet nedbrud i netværksadgangen til vaskeriets betalingsanlæg i december og januar er disse to måneders forbrugsafregning endnu ikke afsluttet.
Netværksadgangen er genoprettet til betalingsanlægget medio februar.
Endelig forbrugsafregning sker derfor primo marts for februar måned samt eventuelle mangler fra december og januar.
I tilfælde af spørgsmål kan administrator kontaktes.