Dokumenter

Bestyrelsesmøder, referater
Energimærkninger
Generalforsamling: Indkaldelse, Referat, Regnskab & Budget
Husorden
Vedligeholdelsesplan
Vedtægter
Tegninger


Bestyrelsesmøder, referater

Der kan være dele af referatet der er redigeret til offentlig visning. Her er tale om personfølsomme oplysninger eller interne drøftelser i bestyrelsen.

2019/2020

01-05-2019 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

05-06-2019 Referat fra bestyrelsesmøde

03-07-2019 Referat fra bestyrelsesmøde

2020/2021

06. januar 2021 Referat fra bestyrelsesmøde

03. februar 2021 Referat fra bestyrelsesmøde

03. marts 2021 Referat fra bestyrelsesmøde

07. april 2021 Referat fra bestyrelsesmøde

05. maj 2021 Referat fra bestyrelsesmøde

2021/2022

09. juni 2021 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

04. august 2021 Referat fra bestyrelsesmøde

01. september 2021 Referat fra bestyrelsesmøde

06. oktober 2021 Referat fra bestyrelsesmøde

03. november 2021 Referat fra bestyrelsesmøde

01. december 2021 Referat fra bestyrelsesmøde

05. januar 2022 Referat fra bestyrelsesmøde

2022/2023

05. oktober 2022 Referat fra bestyrelsesmøde

Top


Energimærkning

Ejendommens energimærkning viser ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter, samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Energimærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse.

Energimærkningen er gældende i 10 år ad gangen fra udstedelsesdatoen.

Energimærkning 2017-2027

Top


Generalforsamling:
Indkaldelse, Referat, Regnskab & Budget

Generalforsamlingen er i følge vedtægterne AB Ingolfs højeste myndighed. Under dette afsnit kan du hente referater af afholdte generalforsamlinger i foreningen.

Ordinær GF (referat)
Ekstraordinær GF (referat)
Regnskab & Budget
Indkaldelse: OGF + regnskab og budget (april 2022)

Regnskab (underskrevet)

Referat

Indkaldelse:
EGF (feb.2022)

Referat

Indkaldelse: OGF + regnskab og budget (juni 2020 del 1)
Regnskab (underskrevet)

Referat

Indkaldelse: OGF + regnskab og budget ( juni 2021 + 2020 (del 2)

Regnskab (underskrevet)

Referat

Indkaldelse: OGF + regnskab og budget (juni 2020 del 1)
Regnskab (underskrevet)

Referat

Indkaldelse: OGF + regnskab og budget (apr.2019)

Regnskab (underskrevet)

Referat

OGF (apr.2018) EGF (maj.2018) RegnskabBudget (2018)
OGF (apr.2017) EGF (nov.2017) RB (2017)
OGF (maj.2016)  – – – RB (2016)
OGF (apr.2015)  – – – RB (2015)
OGF (apr.2014) EGF (nov.2014) RB (2014)
OGF (apr.2013) – – – – – –
OGF (maj.2012) EGF (nov.2012) RB (2012)
OGF (mar.2011) – – – RB (2011)
OGF (apr.2010) EGF (maj.2010) RB (2010)
– – – EGF (okt.2010) – – –
OGF (mar.2009) – – – RB (2009)
OGF (maj.2008) EGF (nov.2008) RB (2008)
OGF (apr.2007) EGF (nov. 2007) RB (2007)
OGF (apr.2006) – – – RB (2006)
OGF (apr.2005) EGF (maj.2005) RB (2005)
OGF (apr.2004) – – – RB (2004)
OGF (apr.2003) EGF (aug.2003) RB (2003)
OGF (apr.2002) – – – RB (2002)
OGF (apr.2001) EGF (maj.2001) RB (2001)
OGF (apr.2000) EGF (maj.2000) RB (2000)
OGF (apr.1999) EGF (aug.1999) RB (1999)
OGF (apr.1998) – – – RB (1998)
OGF (apr.1997) – – – RB (1997)
OGF (apr.1996) – – – RB (1996)
OGF (apr.1995) – – – RB (1995)

Top


Husorden

AB Ingolf husorden (revideret 26. april 2022)

Top


Vedligeholdelsesplan

15-års vedligeholdelsesplan (rev. 2018)

Top


Vedtægter

AB Ingolf vedtægter (rev. 23-05-2018)

Top


Tegninger

PDF

Top