Indlæg

Dokumenter vinduesvedligehold

De udsendte CEJ-dokumenter om manglende vedligeholdelse af vinduer…

Undskyld

Formuleringen i brevet fra CEJ om maling af vinduer blev desværre…

Brandvarslingsanlæg

Hermed en status på Brandvarslingsanlægget. Anlægget blev…

TDC forbindelse

Kære Ingolfer Dette er blot en orientering om at taggruppen…

Brandalarmer

Vi har sat sedler i opgangene vedr. Alle brandalarmer er taget…

Succesfuldt rejsegilde

En flot solskins dag med taler, pølser og rundvisning. Det var…

Tagprojektet – Rejsegilde

Kære Alle Beboere i AB Ingolf Der afholdes rejsegilde på fredag…

Beboerinformation fra CEJ – Opstilling af stillads Bergthorasgade 18 og 20

Der er opsat stillads på facaden i Bergthorasgade nr. 18, tv…