Bestyrelsesmødereferat

Så er referat fra bestyrelsesmødet 3. juli 2013 klar. Arbejdet i bestyrelsen er på nedsat blus i anledning af afholdelse af sommerferie.
Seneste bestyrelsesmøde blev afholdt i går og referat kommer snarest.
God sommer.