Isoleringsprojekt i kældrene

Hermed en status på kommende isolering af etageadskillelse mellem kælder og stueetage.

Rådgiverfirmaet Rambøll er gået i gang med registrering af alle installationer i kældrene, som en del af den forudgående planlægning af arbejderne.

Projektet forventes udbudt inden sommerferien, hvor efter de indkommende tilbud skal evalueres, og en aftale indgås omkring udførsel. Det forventes at arbejder i gangsættes i august/september.

Under projektperioden vil registrerede installationer bliver delvis omlagt for at sikre optimal isolering mod lejlighederne i stueetagen. Pulterrum af træ bliver fjernet af selv-samme grund, og for at mindske risiko for svampeskader. Der informeres yderligere om de kommende arbejder, når det præcise omfang kendes.

Driftgruppen